Fejzić nakon imenovanja za v.d. direktora razriješen članstva u NO Razvojne banke Federacije BiH

0
876
Vlada Federacije BiH: Definirano 17 prioritetnih reformskih mjera (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela dvije odluke koje se odnose na članstvo u Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije BiH.
Prvom odlukom Vlada je dala prethodnu saglasnost da Semir Fejzić bude razriješen dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH prije isteka mandata, na lični zahtjev (podsjetmo, Vlada FBiH je na sjednici od 25. oktobra dala saglasnost da Fejzić bude imenovan za v.d. predsjednika Uprave RB FBiH, dok je Salko Selman zbog isteka mandata razriješen te funkcije).
Prethodnu saglasnost Federalna vlada je, drugom odlukom, dala da za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH bude imenovan Dino Hadžialić, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine Razvojne banke FBiH o njegovom imenovanju.
Federalna vlada je, također, danas donijela i odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, te utvrdila tekst javnog oglasa. Također je imenovala i članove komisije koja će provesti konkursnu proceduru.
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Vlada je opunomoćila Ismeta Demirovića.