FBiH: Porezni prihodi i doprinosi u devet mjeseci porasli 11,4%, na 5,9 milijardi KM

Samo u septembru 2021. ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovu (in)direktnih poreza i doprinosa u Federaciji BiH iznosio 700,6 miliona KM, što je za 15,1 posto više na godišnjem nivou

0
297
Od 1. novembra 2022. povećava se iznos osiguranog depozita u bankama u BiH

Vlada Federavije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za septembar 2021. i za prvih devet mjeseci ove godine.
U septembru 2021. ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u Federaciji BiH iznosio je 700,6 miliona KM, što je za 15,1 posto više u usporedbi sa septembrom 2020. godine. U prvih devet mjeseci 2021. godine ukupni prihodi po ovoj osnovi iznosili su 5.938,9 miliona KM i za 11,4 posto su veći u odnosu na isti period prošle godine.
Uspoređujući sa ukupnom naplatom u prvih devet mjeseci 2019. godine, prije pojave pandemije, ukupno ostvarenje u istom periodu 2021. godini veće je za 195,9 miliona KM, a pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod gotovo svake obuhvaćene kategorije prihoda.
Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u Federaciji BiH, u septembru 2021. ostvaren je u ukupnom iznosu od 274,5 miliona KM, što je za 67,7 posto ili 110,8 miliona KM više u odnosu na isti mjesec 2020. godine.
Tako je u septembru 2021. godine Budžetu FBiH raspoređeno 99,3 miliona KM, što je u odnosu na isti mjesec 2020. godine više za 40,1 milion KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 140,6 miliona KM i veći je za 56,8 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim budžetima iznosili su nešto više od 23,1 miliona KM. Dio prihoda od indirektnih poreza koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 10,7 miliona KM i veći je za 4,3 milijuna KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,7 miliona KM sa iskazanim rastom za 0,3 miliona KM.
Na nivou kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su nešto više od 2.227,5 miliona KM i veći su za 20 posto ili za 370,9 miliona KM u odnosu na isti period 2020. godine.
U usporedbi sa 2019. godinom, ukupan iznos raspoloživih prihoda od indirektnih poreza u prvih devet mjeseci 2021. godine također bilježi pozitivan trend s rastom od 1,4 posto ili za 31 miliona KM.
Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u septembru 2021. iznosila je 327,1 miliona KM i manja je za 7,9 posto ili za 28,2 miliona KM u usporedbi sa septembrom 2020.
Na nivou kumulativa naplata obaveznih socijanih doprinosa i dalje bilježi stabilan pozitivan tok kretanja. Ukupno naplaćeni prihodi u prvih devet mjeseci 2021. iznose nešto više od 2.839 miliona KM i veći su za 154,1 miliona KM u odnosu na isti period 2020. godine.
U usporedbi sa ostvarenjem iz istog perioda 2019. godine, kumulativna naplata doprinosa u 2021. godini veća je za 135,6 miliona KM.

Prihodi od PDV-a porasli 20 posto u prvih devet mjeseci

Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za prvih devet mjeseci 2021. godine, u kojem su ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje iznosili 3.344 miliona KM, što je 61 posto planiranog ovogodišnjim Budžetom FBiH, te 97 posto u odnosu na isti period prethodne godine.
Od ukupnog iznosa, porezni prihodi (porez na dobit, prihodi od indirektnih poreza i doprinosi za PIO) iznose 2.811,4 miliona KM, neporezni prihodi 314 miliona KM, primljeni tekući transferi 3,2 miliona KM i primici od finansiranja 215,4 miliona KM.
Ukupno ostvareni prihodi, bez primitaka i finansiranja, veći su za devet posto, odnosno za 250,8 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Najznačajniji porast od 20 posto u odnosu na prvih devet mjeseci 2020. godine zabilježen je kod prihoda od PDV-a, a doprinosi za PIO veći su za šest posto. Inače, ove dvije kategorije prihoda predstavljaju 82,9 posto ukupno ostvarenih prihoda.
Po osnovu finansiranja budžeta FBiH, na Jedinstveni račun Trezora doznačena su sredstva u iznosu od 215,4 miliona KM i odnose se na kredit IBRD-a od 25,6 miliona KM, zaduženje po osnovu emisije obveznica od 89,8 miliona KM i zaduženje po osnovu emisije trezorskih zapisa u iznosu od 100 miliona KM.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvih devet mjeseci 2021. iznose 3.344,9 miliona KM, što je 61 posto u odnosu na planirani Budžet FBiH za 2021. godinu.
Prema funkcionalnoj klasifikaciji, najveći iznos sredstava od 2.153,7 miliona KM utrošen je na socijalna davanja.
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 2.439,3 miliona KM, što je 66 posto od planiranog i odnose se najvećim dijelom na redovne mjesečne transfere. Riječ je o isplati penzija (1.734,9 miliona KM), doprinosima za zdravstveno osiguranje na teret penzija (20,2 miliona KM), transferu za civilne žrtve rata (17,8 miliona KM), vojne invalidnine (194,7 miliona KM), egzistencijalna naknada za demobilisane borce (314 miliona KM), te transferu za dobitnike ratnih priznanja (11,3 miliona KM) i za civilne invalidnine (101 milion KM).
Za Federalni zavod za zapošljavanje iz sredstava IBRD-a za projekat zapošljavanja izdvojena su sredstva u iznosu od deset miliona KM.
U izvještaju je navedeno i da je 30.9.2021. godine uplaćeno iznos od 124.258.541 KM na ime finansijske pomoći budžetima kantona za provedbu strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije Covid-19, kao i infrastrukturne projekte.
Za zdravstvo je putem transfera izdvojeno 72,6 miliona KM, a za otplatu duga je u prvih devet mjeseci izdvojeno 523,4 miliona KM.