FIA: Finansijske izvještaje naknadno dostavile 1.973 firme

0
756
Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije FBiH

Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) Federacije BiH do 1. oktobra ove godine kada je istekao rok za predaju finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine, finansijske izvještaje je predalo 1.973 pravna lica, od čega je 1.576 sa aktivnim te 397 pravnih lica sa blokiranim računima.
Podsjećamo, iz FIA su u julu na 14.644 adrese pravnih lica obveznika predaje finansijskih izvještaja dostavljene opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za pravna lica koja nisu izvršila svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine.
“Opomene su poslate na adrese 14.644 pravnih lica obveznika predaje finansijskih izvještaja Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, od kojih 7.116 imaju aktivne račune (4.279 preduzeća i 2.837 udruženja), dok preostalih 7.528 imaju blokirane račune (7.225 preduzeća i 303 udruženja). Ukupno je isporučeno 9.867 opomena, dok iz različitih razloganije isporučeno 4.777 opomena. Iako smo produžili rok za dostavu finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine, 7.894 pravna lica koja su obaviještena nisu dostavili finansijske izvještaje, od kojih 2.345 pravnih lica ima aktivne, a 5.050 blokirane račune“, kazao je Esad Mahmutović, direktor FIA.
Također ističe da je analiza pokazala da su na spisku onih koji nisu podnosili finansijske izvještaje za prošlu i prethodnu godinu 260 ugašenih pravnih lica koji još uvijek imaju bankovne račune. Među onima kojima je dostavljena opomena identificirano je 239 pravnih lica koja nisu u obavezi dostavljati finansijske izvještaje.
FIA će dostaviti Federalnom ministarstvu finansija i Poreznoj upravi FBiH podatke o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2017. kao i za sve prethodne godine radi pokretanja prekršajnog postupka.
Propisane novčane kazne za ovaj prekršaj iznose od 5.000 KM do 15.000 KM za pravno lice te za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 do 3.000 KM, saopćeno je iz FIA.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here