FIA: Finansijske izvještaje za prvo polugodište predalo 3.170 pravnih lica u FBiH

0
152
Nove cijene usluga Finansijsko-informatičke agencije

Finansijsko informatičkoj agenciji Federacije BiH (FIA) polugodišnje finansijske izvještaje za prvih šest mjeseci 2019. dostavilo je 3.170 pravnih lica, koje su obveznici predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja.
Prema analizi koju je sačinila FIA polugodišnje finansijske izvještaje dostavilo je 3.055 privrednih društava, 45 udruženja, 32 finansijske institucije, dva budžetska korisnika, 10 fondova i 26 osiguravajućih kuća.
“U odnosu na predate godišnje finansijske izvještaje ustanovili smo da je 14 malih privrednih društava ispunilo uvjete i sada se vode kao srednja privredna društva, dok je jedno privredno društvo koje se prošle godine vodilo kao srednje, prema zakonskim odredbama sada postalo veliko privredno društvo. Imajući u vidu činjenicu da stalno unapređujemo kvalitet podataka u registru finansijskih izvještaja, 18. jula ove godine, na osnovu ustanovljenih propusta, poslali smo opomene na adrese 1.526 privrednih društava. Od ukupnog broja poslanih opomena, 1.431 dostavljena je na adrese privrednih društava koja nemaju kontinuitet, odnosno, nisu redovno predavala polugodišnje finansijske izvještaje za 2017. i 2018. godinu. Također, na adrese 95 obveznika dostavljena je opomena za pogrešno iskazivanje podataka u finansijskim izvještajima“, rekao je Esad Mahmutović, direktor FIA.
On je dodao da su rezultati provedenih aktivnosti vrlo zadovoljavajući, naročito ako ima ima u vidu ostvareni efekat otklanjanja anomalija u Registru finansijskih izvještaja u FIA.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here