FIA poslala opomene na 14.644 adrese firmi koje nisu dostavile finansijske izvještaje

0
911
Esad Mahmutović, direktor Finansijsko-informatičke agencije FBiH

Finansijsko-informatička agencija (FIA) Federacije BiH krajem prošle sedmice uputila je 14.644 opomene pred pokretanje prekršajnog postupka za pravna lica koja nisu izvršila svoju zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za prošlu i sve prethodne godine.
“Uvidom u evidenciju Registra finansijskih izvještaja i evidenciju Porezne uprave Federacije BiH ustanovljeno je da 27.293 pravna lica nisu predala finansijske izvještaje. Od ovog broja pravnih lica, njih 12.647 ne posjeduju račune u Jedinstvenom registru računa pravnih lica u FBiH, dok od preostalih 14.646 pravna lica 7.116 imaju aktivne račune, dok 7.528 pravnih lica imaju blokirane račune“, kazao je Esad Mahmutović, direktor FIA.
U opomeni koja je poslana na 14.644 adresa, podsjeća se da su skladu sa članom 44. Stav [1) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH pravna lica su dužna sastaviti svoje finansijske izvještaje i iste predati FIA, prema sjedištu pravnog lica, u zakonski propisanom roku.
Dalje se navodi da će FIA, postupajući u skladu sa ovlaštenjem Federalnog ministarstva finansija, ukoliko opomenuta pravna lica ne dostave finansijske izvještaje za 2017., kao iza sve prethodne godine za koje nisu izvršili svoju obavezu, najkasnije do 1. septembra 2018. protiv njih pokrenuti prekršajni postupak.
U opomeni se ističe da propisane novčane kazne za ovaj prekršaj iznose od 5.000 KM do 15.000 KM za pravno lice te za odgovorno lice u firmi kaznu u iznosu od 500 do 3.000 KM.