Finansijska pomoć za cestovni prevoz putnika očuvala likvidnost 176 preduzeća u FBiH

0
276
U cestovnom javnom prometu dodijeljena je pomoć od 10 miliona KM za 176 korisnika

Vlada FBiH je usvojila konačni izvještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o dodijeljenoj finansijskoj potpori u sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, sa analizom pravdanja sredstava i učinka.
Ovo federalno ministarstvo dodijelo je ukupno 13 miliona KM korisnicima u željezničkim i sektoru javnog linijskog cestovnog prometa po raspisanom javnom pozivu i sukladno Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije Covid-19.
Kada je riječ o cestovnom javnom prometu, pomoć od ukupno 10 miliona KM dodijeljena je za 176 korisnika odabranih na osnovu javnog poziva, a sredstva su utrošena za isplatu minimalnih bruto plata i tekuće troškove poslovanja korisnika finansijske pomoći.
U izvještaju je navedeno da je finansijska pomoć dodijeljena korisnicima u ovom sektoru pomogla očuvanju radnih mjesta i održanju likvidnosti privrednih subjekata.
Subvebcija od 3 miliona KM dodijeljena je JP Željeznice FBiH i namijenjena je isplati plata isključivo do visine minimalno utvrđene u Federaciji BiH (uključujući doprinose i pripadajuće poreze), te za tekuće troškove poslovanja.
Uz danas usvojeno, Parlamentu FBiH će biti dostavljeni i izvještaji o pomoći koja su dodijelila federalna mi nistarstva energije, rudarstva i industrije, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te okoliša i turizma, a koja je Vlada FBiH već ranije usvojila. Iz Budžeta FBiH je, po osnovu Uredbe o interventnim sredstvima za pomoć najugroženijim sektorima u okolnostima pandemije izdvojeno 90 miliona KM.