Finansijska potpora obrtnicima za očuvanje tradicionalnih zanata u KS

0
245
Popisom tradicionalnih i starih zanata obuhvaćene su 23 vrste djelatnosti

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u petak, 19. februara ove godine, objaviti Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata – obrta za 2021. godinu.
Pravo učešća imaju obrtnici čije je sjedište obrta i prebivalište u Kantonu Sarajevo, a koji ispunjavaju propsiane uslove i kriterije.
Tekst ovog javnog poziva bit će objavljen na službenoj stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ i u dnevnim novinama.
Rok od 30 dana za podnošenje zahtjeva, odnosno prijava na ovaj javni poziv počet će teći danom njegove objave, saopćeno je.