Finansijski edukovan klijent jača stabilnost bankarskog sektora

0
1347
Bankari i novinari razgovarali o unapređenju finansijske pismenosti korisnika bankarskih usluga (Foto: Profitiraj.ba)

Unapređenje finansijske pismenosti korisnika bankarskih usluga zajednički je cilj banaka i medija, jedan je od zaključaka stručnog skupa koji je danas u Sarajevu organizovalo Udruženje banaka BiH (UBBiH), u saradnji sa Centralnom bankom BiH (CBBiH).
Ovaj stručni skup organizovan u CBBiH pod nazivom ‘Legislativa u bankarskoj industriji i direktan uticaj na klijente’ okupio je bankare i novinare da razmijene mišljenje i prodube razumijevanje u vezi zakona iz oblasti bankarske industrije, kao i njihovog direktnog uticaja na rad banaka i klijente.
“Ovi stručni skupovi su odlična prilika za jačanje saradnje sa medijima u cilju približavanja uloge bankarskog sektora u razvoju društvene zajednice, educiranju naših sugrađana o korištenju bankarskih proizvoda te uskoj povezanosti razvoja ekonomije i finansijskog sektora”, rekao je Dalibor Ćubela, predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka BiH i direktor UniCredit Bank Mostar.
Guverner Centralne banke BiH Senad Softić prenio je iskustva centralnih banaka u svijetu navodeći da finansijska edukacija i inkluzija polako postaju dio obaveznog mandata jer se smatra da podizanje nivoa svijesti svakog pojedinca indirektno doprinosi finansijskoj stabilnosti u zemlji.
“Finansijski edukovan klijent je osoba koja poznaje svoje limite i kao takav jednako je važan za finansijsku stabilnost kao i sve makroprudencijalne mjere koje se provode na institucionalnom nivou. CBBiH je u posljednjih nekoliko godina pokrenula, samostalno i u saradnji s partnerskim organizacijama, niz aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti stanovništva, poput seminara, edukativnih posjeta insituciji, radionica za mlade te publikacija”, rekao je guverner Softić.
Jedan od osnovnih ciljeva novog regulatornog okvira bankarskog sektora Evropske unije je da uspostavi jaču otpornost banaka na finansijske šokove i njihovu transparentnost, sa posebnim fokusom prema krajnjim korisnicima njihovih usluga, smatra bankarski risk menadžer Amir Softić.
Ovaj bankarski ekspert (inače član Uprave Sparkasse Bank) novinare je upoznao i o implementaciji novog Zakona o bankama, navodeći da banke sada moraju više pažnje moraju posvetiti transparentnosti bankarskog sektora i odgovornosti ljudi u bankama.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Velid Efenedić kazao je da je edukacija o poslovanju banaka, načinu njihovog rada i izvještavanja o njihovom radu od izuzetne važnosti za sve one koje zanima poslovanje banaka, koji čitaju njihove izvještaje, prenose informacije o njima ili tumače njihovo poslovanje.
“Banke su veoma specifične finansijske institucije za čije je razumijevanje potreban visok stepen znanja o njihovom mjestu i ulozi u jednoj ekonomiju, kao i osnovnim specifičnostima u njihovom poslovanju”, dodao je prof. Efendić.
Organizatori ali i predstavnici medija, kao učesnici skupa, očekuju da ove i slične edukacije o finansijskom sektoru mogu doprinijeti kvalitetnijem razumijevanju uloge banaka u bh. ekonomiji te kreiranju korektnije slike o bankarskom sistemu u cjelini.