Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2023. iznosi 74,7 miliona KM

0
183
Vlada FBiH dala saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2023. godinu

Vlada FBiH je, na prijedlog Ministarstva okoliša i turizma, dala saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2023. godinu, u iznosu od 74.710.259 KM.
Kako je istaknuto u finansijskom planu, Fond u 2023. godini planira izdvojiti sredstava za plasmane po osnovu tekućih transfera za programe i projekte. U planu su i trasferi kantonima za ove namjene, a po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH i Uredbe o upravljanju otpadom.
Finansijski plan za 2023. godinu s procjenom od 2024. do 2026. godine, temelji se na propisanim izvorima finansiranja iz naknada koje naplaćuje Fond na osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Zakona o vodama, Zakona o upravljanju otpadom i podzakonskim aktima, a uzimajući prije svega u obzir već preuzete obaveze na osnovu zaključenih ugovora i odobrenih sredstava s korisnicima.
Kako je obrazloženo, prikupljanje vanbudžetskih prihoda po principu ‘zagađivač plaća’, u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i pravilnicima, osnovni je cilj Fonda, jer se njihovim ostvarenjem omogućava sufinansiranje programa i projekata zaštite okoliša i sprečavanje daljeg zagađenja, sanaciju postojećih zagađenja, te održivo korištenje prirodnih resursa. Ostvarenje ovih ciljeva realizuje se u saradnji s federalnim ministarstvima okoliša i turizma, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, energije, rudarstva i industrije, te prostornog uređenja, kao i kantonalnim ministarstvima i inspekcijama nadležnim za okoliš.