FIPA – VSI: Potpisan Memorandum o unapređenju investicione klime u BiH

0
4124
Memorandum su potpisali Zlatan Vujanović i Gordan Milinić

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić i ministar trgovine FBiH Zlatan Vujanović u ime Vijeća za strane investitore Federacije BiH potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o saradnji u cilju unapređenja zajedničkog rada na poboljšanju investicione klime u BiH,
Memorandum je potpisan na period od pet godina, a uključuje rješavanje administrativnih prepreka za širenje investicija, i poboljšanje koordinacije rada između različitih organa koje djeluju u sferi privlačenja stranih investicija. To bi u konačnici trebalo doprinijeti konkurentnosti bh. privrede BiH, te više radnih mjesta i ekonomski napredak zemlje.