FIPA: Za devet mjeseci strane investicije u BiH 630,8 miliona KM

0
844
Najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo

Prema objavljenim preliminarnim podacima Centralne Banke BiH o stranim investicijama u prvih devet mjeseci 2017. godine, priliv ulaganja je dosegao iznos od 630,8 miliona KM, što predstavlja porast od 60,6 posto u odnosu na isti period prošle godine, saopćeno je iz Agencije za promociju stranih investicija u BiH (FIPA).
“Ovo je rekordan iznos u posljednjih nekoliko godina, kada je uglavnom bilježen pad stranih investicija. Očekuje se rast i za četvrti kvartal 2017. godine, s obzirom na pozitivna kretanja i rast investicija u prva tri kvartala godine, tako da bi po prvi put u posljednjih nekoliko godina bili ispunjeni planovi za privlačenje stranih investicija u BiH. Plan za 2017. prema projekcijama DEP-a je okvirno oko 700 miliona KM”, navode iz FIPA-e.
Dodaju da uz širok dijapazon promotivnih aktivnosti koje FIPA provodi na privlačenju stranih investicija u BiH, posebno je značajno da FIPA posjeduje više od 7.000 kontakata stranih investitora sa kojima je u stalnoj komunikaciji, i koje poziva da investiraju u BiH promovišući im odgovarajući projekte.
Također, veliki značaj za promociju zemlje predstavlja i ulazak FIPA-e u Upravni odbor Svjetske organizacije za investicije WAIPA, što znači bolji pristup stranim investitorima i značajniju promociju zemlje na svim investicionim skupovima.