Fiskalno vijeće: Budžet BiH ostaje 950 miliona KM

0
1145
Sjednica Fiskalnog vijeća BiH (Foto: Arhiv)

Fiskalno vijeće BiH održalo je danas u Sarajevu 9. sjednicu na kojoj je razmatralo i utvrdilo Prijedlog dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2018-2020. godina (GOFBP).
GOFBP je strateški dokument kojim se analiziraju i predviđaju makroekonomski pokazatelji i porezni prihodi, na osnovu kojih se dalje kreiraju fiskalni ciljevi i fiskalne politike za određeni vremenski period. Usvojenim Globalnim okvirom budžet institucija BiH i predviđeni iznos za finansiranje institucija BiH od indirektnih poreza ostaju na istom nivou kao i prethodnih godina. To znači da će budžet za narednu godinu ostati na istom nivou od 950 miliona KM, od čega će 750 biti finansirano iz indirektnih poreza.
Današnjom sjednicom Fiskalnog vijeća BiH predsjedavao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH i predsjedavajući Fiskalnog vijeća BiH Denis Zvizdić.