Fiskalno vijeće BiH: Konsultacije sa predstavnicima MMF-a

0
1094
Fiskalno vijeće BiH danas je održalo 10. sjednicu na kojoj je vršilo konsultacije sa predstavnicima MMF-a

Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine održalo je danas u Sarajevu 10. sjednicu na kojoj je vršilo konsultacije sa predstavnicima MMF-a po članu IV Statuta MMF-a.
Dogovoreno je da sve nadležene institucije ulože dodatne napore kako bi se, u narednih nekoliko sedmica, realizirale obaveze iz prethodnog Pisma namjere, te nastavile konsultacije na usaglašavnju Dopunskog pisma namjere sa Misijom MMF-a.
Današnjom sjednicom Fiskalnog vijeća BiH predsjedavao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH i predsjedavajući Fiskalnog vijeća BiH Denis Zvizdić.