Fiskalno vijeće BiH nije održalo sjednicu, upitan kredit MMF-a od 330 miliona eura

0
795
MMF: Usporavanje ekonomije dovesti će do manjeg rasta prihoda i većeg fiskalnog deficita u BiH

Na zahtjev članova Fiskalnog vijeća BiH – ministra finasija BiH Vjekoslava Bevande i ministra finasija FBiH Jelke Milićević – danas je sazvana sjednica Fiskalnog vijeća BiH na kojoj je trebalo ponovo da se razmatra Pismo namjere prema MMF-u.
Sjednica Fiskalnog vijeća nije održana zbog nedostatka kvoruma.
Član 4. Zakona o Fiskalnom vijeću BiH definisao je da je za održavanje sjednice Fiskalnog savjeta potrebno prisustvo najmanje pet njegovih članova, od čega namanje po jedan predstavnik konstitutivnih naroda u BiH.
S obzirom da sjednici nije prisustvovao nijedan predstavnik iz reda bošnjačkog naroda, Fiskalno vijeće nije održalo sjednicu.
Pismo namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) kako bi se osigurao kredit od 330 miliona eura Bosni i Hercegovini potpisalo je pet članova Fiskalnog vijeća. Svoje potpise stavili su premijer FBiH Fadil Novalić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, premijer RS Radovan Višković i ministrica finansija RS-a Zora Vidović, te guverner Centralne banke BiH Senad Softić.
Da bi pismo bilo poslano, odnosno da bi BiH dobila kreditnu pomoć BiH, mora ga potpisati svih sedam članova Fiskalnog vijeća, odnosno dok ga ne potpišu i preostala dva člana Fiskalnog vijeća – ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.
Razlog neuspješnog dogovora je raspodjela sredstava MMF-a, prvenstveno na relaciji SDA i HDZ BiH.