Fiskalno vijeće BiH: Usvojen Globalni okvir fiskalnog bilansa za 2021-2023.

0
393
Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2022. je veći za 53,8 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Na sjednici Fiskalnog vijeća BiH, kojoj je predsjedavao Zoran Tegeltija, jednoglasno je usvojen Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika za period 2021 – 2023. godine, te su stvorene pretpostavke za planiranje budžeta za 2021. godinu na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Usvojenim dokumentom utvrđen je okvir Budžeta za institucije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 1,027,10 milijardi KM. Prihodi za finansiranje Budžeta institucija BiH za 2021. godinu od indirektnih poreza zadržani su na nivou 2020. godine i iznose 780 miliona KM, dok se ostatak sredstava obezbjeđuje iz ostalih prihoda institucije BiH.
Podsjećamo, članovi Fiskalnog vijeća BiH su predsjedavajući Vijeća ministara BiH, predsjednici vlada entiteta, ministar finansija i trezora BiH i entitetski ministri finansija. Članovi ovog tijela bez prava glasa su i gradonačelnik Brčko Distrikta i guverner Centralne banke BiH.