FMERI: Za radnike Krivaje iz budžeta FBiH do sada izdvojeno više od 24,5 miliona KM

0
291
Radnici IP Krivaja d.o.o. Zavidovići-u stečaju traže pomoć Vlade FBiH

Povodom aktuelnih zahtjeva predstavnika radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići-u stečaju, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ističe da već duže od 15 godina u kontinuitetu pomaže radnicima privrednog društva IP Krivaja u rješavanju problema koji se odnose na uvezivanje radnog staža, pokretanje proizvodnje i za druga socijalna davanja.
Do sada je iz Budžeta Federacije BiH radnicima ovog društva uplaćeno više od 24,5 miliona KM za uvezivanja radnog staža, pokretanje proizvodnje i socijalna davanja. Samo u 2022. godini za uvezivanje staža izdvojeno je 665.654,85 KM za 70 radnika na osnovu Programa utroška sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
U Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu planirano je 5,5 miliona KM za uvezivanje radnog staža za državna i privatna preduzeća. Radnici IP Krivaja d.o.o. Zavidovići-u stečaju moći će se prijaviti na Javni poziv, koji će uskoro biti raspisan i na taj način će se uvezati radni staž za značajniji dio radnika radi odlaska u penziju, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.