FMON podržao 18 projekata bilateralne naučno-tehnološke saradnje sa Slovenijom

0
215
Mogućnost tromjesečnog istraživačkog boravka u Sloveniji za mlade istraživače iz BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) je u okviru Konkursa za finansiranje bilateralne naučno-tehnološke saradnje Bosne i Hercegovine s Republikom Slovenijom za period 2021 – 2023. godina podržalo 18 istraživačkih projekata institucija s područja Federacije BiH.
Sporazum o bilateralnoj naučno-tehnološkoj saradnji sa Slovenijom je sklopljen 1995. godine i predstavlja prvi u nizu sporazuma ovog tipa koje je Bosna i Hercegovina sklopila s nekom od stranih država.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je do sada podržalo više od 250 projekata bilateralne naučno-tehnološke saradnje istraživačkih ustanova sa područja Federacije BiH, koji su uspješno realizirani u partnerstvu sa institucijama i istraživačima iz Slovenije.
Posebna pogodnost u okviru realizacije projekata, koju dodatno finansira Slovenija, jeste mogućnost tromjesečnog istraživačkog boravka u Sloveniji za mlade istraživače iz BiH.
Mladi istraživači do 32 godine su obavezno uključeni u bh. timove, a duži boravak im omogućava da u Sloveniji obave doktorska istraživanja ili realiziraju doktorski studij na prestižnim slovenačkim univerzitetima, odnosno da ostvare kontakte i dogovore nastavak saradnje s partnerima država Evropske unije.