Fokus Mastercarda je na jačanju ekonomija i osnaživanju ljudi

0
296
Novi Mastercard izvještaj o društvenoj odgovornosti

Mastercard je danas objavio svoj Godišnji izvještaj o društvenoj odgovornosti, koji donosi presjek aktivnosti koje je kompanija poduzela tokom 2022. godine kako bi dostigla zacrtane ciljeve koji se odnose na zaštitu životne okoline, društvenu odgovornost i korporativno upravljanje.
ESG strategija i projekti koji se sprovede su usaglašeni sa stubovima: Ljudi, Prosperitet i Planeta, a rezultati su direktno povezani i mjere se krozdugoročni uspjeh kompanije.

Najvažnija dostignuća uključuju:
Osnaživanje ljudi da ostvare svoj puni potencijal
• 3,6 miliona djevojaka širom svijeta prošlo kroz Girls4Tech program edukacije u STEM oblasti;
• Uloženo 420 miliona dolara u afro-američke zajednice u SAD-u u protekle tri godine.

Podsticanje prosperiteta širom svijeta
• Već je dostignutcilj da do 2025. godine obezbijedimo rješenja za 25 miliona žena poduzetnica što će im pomoći u razvoju njihovih poslovanja;
• Od 2015. godine, više od 780 miliona ljudi finansijski uključeno u digitalnu ekonomiju, a u protekle tri godine u digitalnu ekonomiju je uključeno i 35 miliona malih preduzeća;
• U protekle tri godine obezbijeđeno 240 miliona dolara podrške za mala preduzeća i njihove zaposlenike pogođene pandemijom.

Očuvanje planete za buduće generacije

• Koalicija Priceless Planet sada uključuje više od 130 korporativnih partnera globalno, a 2022. godine dodato je 15 novih lokacija za pošumljavanje širom svijeta;
• U odnosu na 2016. kao referentnu godinu, emisije iz Scope 1 i 2 su smanjene za 44%, a emisije iz Scope 3 za 40% u 2022. godini.

Fokus kompanije Mastercard je na jačanju ekonomija i osnaživanju ljudi, odnosno na izgradnji održive ekonomije u kojoj svi pojedinci i biznisi imaju jednake prilike da napreduju.
Mastercard ESG izveštaj za 2022. dostupan je online.