Formirana Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Palate pravde FBiH

0
158
Vlada FBiH donijela Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026. godina

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, te donijela rješenje o formiranju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Palate pravde Federacije BiH. Zadatak Jedinice je da aktivno radi na osiguranju trajnog rješenja smještaja Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH sa Posebnim odjelima, kao i Sudske policije FBiH, odnosno provedbi projekta izgradnje Palate pravde FBiH.
Jedinicu za implementaciju projekta izgradnje Palate pravde FBiH čine šef tima prof. dr. Eldan Mujanović, koji je i predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH, a članovi su Admir Suljagić i Kenan Ališah (predstavnici VSTV-a), sutkinja Božidarka Dugonjić (Vrhovni sud FBiH), tužiteljica Lejla Hasanbegović (Federalno tužilaštvo), Mahir Smailbegović (Sudska policija FBiH), Damir Šapina (Federalno ministarstvo pravde), Asim Pandžić (Federalno ministarstvo finansija), te Danijel Vujica (predstavnik Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH).
U radu Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Palate pravde Federacije BiH učestvovat će, po potrebi, i drugi eksperti koje predlože predstavnici pravosudnih institucija i VSTV-a BiH. Sredstva za njen rad osigurana su u federalnom budžetu.