FŠCZ izmijenio naredbu o ograničavanju kretanja za lica koja ulaze u BiH

0
456
FŠCZ predložio Vladi FBiH da donese odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) danas je na vanrednoj elektronskoj sjednici izmijenio ranije donesenu naredbu o ograničavanju kretanja za lica koja ulaze u BiH s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19).
Današnjom naredbom izmijenjena je tačka 5. dosadašnje naredbe kojom se od stavljanja pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana izuzimanju određena lica prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima na teritoriji Federacije BiH po rješenju koje im izriče Federalni sanitarni inspektor.
Novom naredbom od ovog zdravstvenog nadzora i ograničavanja kretanja izuzimaju se vozači u međunarodnom trasportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje, osobe u pograničnom kretanju, prekogranični radnici i teško oboljele osobe (i njihova pratnja) koje idu na liječenje ili se vraćaju sa liječenja.