FŠCZ odobrio 200.000 KM za sanaciju dijela šteta od poplava u Tuzli

0
973
Tuzli odobrena jednokratna novčana pomoć FŠCZ za saniranje dijela šteta od poplava

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) donio je Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći u iznosu od 200.000 KM za saniranje dijela šteta na oštećenim stambenim i pomoćnim objektima izazvanih poplavama u Gradu Tuzla.
Zakonski osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća i odredbama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
Iznos odobrenih sredstava biće umanjen za 20.000 KM interventnih sredstava za hitne slučajeve dodijeljenih Odlukom o isplati akontacije jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzla od 7.9.2018. godine.
Gradska komisija je za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća nastalih na području Grada Tuzla, nakon provedene procedure procjenjivanja šteta na stambenim i pomoćnim objektima, poljoprivrednim dobrima, objektima infrastrukture (mostovi, putevi, vodovod) i privredi, utvrdila štetu u ukupnom iznosu od 1.628.283KM.
U nemogućnosti da svojim sredstvima izvrše saniranje nastalih šteta, gradonačelnik Tuzle je, u skladu s propisanim procedurama, zatražio od Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona i Federalnog štaba civilne zaštite jednokratnu pomoć za otklanjanje posljedica prirodne nesreće izazvane poplavama bujičnog karaktera, koja je proglašena 28.6.2018. za područje Grada Tuzla. Ovaj zahtjev je razmatran na 60. sjednici Federalne komisije za procjenu šteta koja je održana 12.12.2018. godine.
Gradonačelnik je dužan podnijeti izvještaj s kompletnom finansijskom dokumentacijom o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava Federalnom štabu civilne zaštite, putem Federalne komisije za procjenu šteta, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.