FUZIP: Zabranjen uvoz vlažnih maramica i dezinfekcionog sredstva

0
378
Imenovana nova uprava Medunarodnog aerodroma Sarajevo

Sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove je u toku redovnog pregleda pri uvozu 4.1.2021. godine na graničnom prelazu Međunarodnog aerodroma Sarajevo zabranila uvoz 1.000 komada vlažnih maramica i 60 komada dezinfekcionog gela za ruke, porijeklom iz Austrije.
Pregledom je utvrđeno da pošiljka nije uredno deklarisana i ne posjeduje prateću dokumentaciju, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i Zakona o prometu otrova, te da ne može biti uvezena i stavljena u promet.
Ova pošiljka vlažnih maramica i dezifekcionog sredstva vraćena je pošiljaocu, saopćeno je iz FUZIP-a.