FZS: Ove godine 230 statističkih istraživanja i aktivnosti od interesa za FBiH

0
515
FZS je 2008. godine prestao da objavljuje podatke o prosječnoj potrošačkoj korpi u FBiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, na sjednici održanoj 12. januara, usvojila Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH.
Planom je predviđeno provođenje ukupno 230 statističkih istraživanja i aktivnosti čiji je nosilac Zavod, samostalno ili u saradnji sa ostalim statističkim institucijama u BiH, kao i drugi ovlašteni proizvođači statistike. Od toga je Zavod nosilac za 162 istraživanja i 34 aktivnosti, a za ostala su drugi ovlašteni proizvođači statistike.
Najvažniji statistički prioriteti vezano za statističke oblasti su priprema Popisa poljoprivrede i provođenje Probnog popisa poljoprivrede (u saradnji sa ostale dvije statističke institucije), kao i pripremne aktivnosti za provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.
Prioritet je i provođenje anketnih istraživanja, te uvođenje novih, kao što su Anketa o prihodima i uvjetima života (SILC) i Istraživanje o zasijanim površinama i procjena prinosa ranih usjeva. Također je planiran razvoj i unaprjeđenje tekućih istraživanja s ciljem smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica, te razvoj i unaprjeđenje statističkog poslovnog, kao i registra prostornih jedinica i geografsko – informacionog sistema (GIS-a) u skladu sa standardima i preporukama Evropske unije.
Planirano je uspostavljanje pristupa drugim administrativnim bazama podataka, odnosno novim bazama podataka.
Inače, Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH se izrađuje na osnovu Zakona o statistici u FBiH i uz prethodno pribavljena mišljenja ovlaštenih proizvođača statistike u FBiH.
Planirana istraživanja su raspoređena na demografske i socijalne statistike, zatim ekonomske, te sektorske statistike, kao i na okoliš i višepodručne statistike i metodologiju prikupljanja, obrade, analize i diseminacije podataka.
U 2022. godini se, također, nastavlja implementacija IPA 2017 Twinning nacionalnog projekta – dalja podrška reformi statističkog sistema u BiH i nastavak implementacije dva regionalna projekta – IPA MBP 2019 i četvrta faza regionalnog Sida projekta, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.