Garancija za mlade: Čekanje na prvo zaposlenje skraćuje se sa 8 na 4 mjeseca

0
144
Delić: Strategija zapošljavanja je jedan od načina zaustavljanja odliva ljudi, posebno mladih

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je danas na konferenciji ‘Adresiranje ključnih potreba iz oblasti ekonomije i zapošljavanja u FBiH’ u Sarajevu prvi put javnosti predstavljena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2023-2030.
Iz Ministarstva navode da su strukturne reforme zapošljavanja do 2030. usmjerene u korist svih stanovnika FBiH, te da će biti fokusirane na kvalitet obrazovanja, promociju kapaciteta privatnog sektora u cilju otvaranja novih radnih mjesta, jačanju usluga i programa zapošljavanja, te unaprjeđenju tržišta rada.
“Važno je da ova Strategija bude usvojena i važno je da je posmatramo kao jedan od načina zaustavljanja odliva naših ljudi, posebno mladih”, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
Prema njegovim riječima strategija prepoznaje modele Garancije za mlade i Ekonomije brige, koji su način prevazilaženja izazova prisutnih na tržištu rada.
“Podaci govore da je period čekanja na prvo zaposlenje nakon završetka obrazovanja najmanje osam mjeseci. Garancija za mlade taj rok skraćuje na maksimalno četiri mjeseca od završetka školovanja ili prekida radnog odnosa i garantuje ili zaposlenje u ta četiri mjeseca ili brze edukacije za prekvalifikaciju kako bi se vještine radnika prilagodile potrebama tržišta rada”, pojasnio je ministar Delić.

Strategija zapošljavanja u FBiH za period do 2030. prvi put predstavljena javnosti

Ministar je podsjetio i da je proces pilotiranja modela Garancije za mlade već počeo u dvije općine, te da će nakon pilotiranja biti provedeni u cijeloj državi. S druge strane model Ekonomija brige podrazumijeva usmjerene politike na zapošljavanje teško zapošljivih kategorija kroz prepoznavanje neplaćene brige ili njege kao modela socijalnih usluga i prilike za otvaranje novih radnih mjesta, primarno za zapošljavanje žena koje su i po statistikama najzastupljenije na evidencijama nezaposlenih.
Ministar je naglasio da je ovakvo opredjeljenje resorno ministarstvo pokazalo i nedavnim pristupanjem Globalnoj alijansi brige koju trenutno čini 19 zemalja, kao što su SAD, Njemačka, Meksiko i druge, te oko 150 vladinih i nevladinih organizacija.
Današnju konferenciju organizirala je Westminster Foundation for Democracy (WFD) u sklopu projekta koji podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Na početku konferencije obratio se i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u BiH Julian Reilly istaknuvši važnost političke podrške Strategiji zapošljavanja u FBiH.