Garancijskom fondu FBiH dodatnih 20 miliona KM

0
455
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Federalna vlada je odobrila izdvajanje 20 miliona KM iz Budžeta FBiH za 2020. godinu s ciljem povećanja ukupnih sredstava Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci Federacije BiH.
Ova sredstva će biti izdvojena s pozicije kapitalnih transfera finansijskim institucijama – Garancijskom fondu pri Razvojnoj banci FBiH.
Dodatna sredstva za povećanje ukupnih sredstava Fonda u iznosu od 20 miliona KM planirana su u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu. S obzirom na to da ukupna sredstva Fonda trenutno iznose 80 miliona KM, što čini garantni potencijal od 400 miliona KM, bilo je nužno odobriti izdvajanje od 20 miliona KM kako bi ukupna sredstva Fonda bila povećana na 100 miliona KM i osigurao garantni potencijal od 500 miliona KM koliko iznosi i ukupan obim garancija koje će biti odobravane po usvojenim kreditno-garantnim programima Vlade FBiH.