Garantni aranžman Raiffeisen banke i EIF: Podrška malim i srednjim kompanijama u BiH

0
883
Karlheinz Dobnigg i Alain Godard: Saradnja Raiffeisen banke sa EIF-om

Raiffeisen banka i Evropski investicioni fond (EIF) zaključili su ugovor o garantnom aranžmanu za podršku malim i srednjim kompanijama (SME) u Bosni i Hercegovini.
“Zadovoljni smo što su nam ovom saradnjom sa Evropskim investicionim fondom sada na raspolaganju relevantni instrumenti koji nam omogućavaju da pružimo bolju podršku malim i srednjim kompanijama koje predstavljaju jedan od glavnih stubova razvoja jedne ekonomije. Svjesni smo da je ovo izazovno vrijeme za brojne kompanije, a posebno za ovaj segment. Stoga im nastojimo pomoći u prevazilaženju poteškoća s likvidnošću te izazova s kojima se susreću vezano za obrtni kapital. Klijentima želimo biti na raspolaganju u svakom trenutku te biti njihov pouzdan poslovni partner i u dobrim i u teškim vremenima. Saradnja s Evropskim investicionim fondom je svakako jedan od načina da za naše klijente kreiramo odgovarajuću ponudu“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.
Raiffeisen banci je u okviru ove saradnje sa Evropskim investicionim fondom (EIF) na raspolaganju garantni ugovor za pokriće kreditne izloženosti prema SME klijentima pogođenim pandemijom Covid-19 i to za trajni obrtni kapital do 36 mjeseci. Pojedinačni iznos izloženosti je maksimalno 150.000 eura.
“Male i srednje kompanije su ozbiljno pogođene pandemijom koronavirusa. Preduzeli smo mjere u najkraćem roku kako bi što prije osigurali likvidnost. Zahvaljujući ovoj brzoj akciji, mjere za Covid-19 u okviru COSME garancija za zajmove već su dostupne u preko 20 evropskih zemalja. Potpisivanjem današnjeg ugovora i kompanije u BiH moći će pristupiti pomoći EU za oporavak“, istakao je Thierry Breton, evropski komesar za interno tržište.
“Danas smo plasirali novi izvor obrtnog kapitala za male i srednje kompanije u BiH kako bismo ih podržali u očuvanju likvidnosti, poslovanja i radnih mjesta. Ovo je prva transakcija u BiH u okviru COSME garancijskog instrumenta za zajmove za oporavak od Covid-19, kao potvrda naše podrške Bosni i Hercegovini radi bržeg oporavka od pandemije. Izgradnjom otpornijeg privatnog sektora potiču se ekonomska stabilnost i rast, što je ključno za cjelokupni oporavak zemlje”, izjavio je Alain Godard, izvršni direktor Evropskog investicionog fonda.
Evropski investicioni fond, dio EIB Grupe, specijaliziran je u pružanju usluga vezanih za rizično finansiranje malih i srednjih kompanija. Razvijajući ponudu ciljanih finansijskih proizvoda za posrednike, EIF malim i srednjim kompanijama poboljšava pristup finansijskim sredstvima.