Gender centar FBiH: Ugovor o provedbi projekta RAŽ

0
434
Pokretanje radne aktivnosti i uključivanje žena u privredni život lokalne zajednice

Gender centar FBiH i Razvojna agencija Žepče danas su, povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu, potpisali Ugovor o provedbi projekta ‘RAŽ za Radno Aktivne Žene’.
Gender Centar FBiH je iz budžeta projekta ‘Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji BiH’, a koji finansira UN Women, osigurao sredstava za realizaciju ovog projekta.
Cilj projekta je doprinijeti izgradnji ekonomsko i socijalno dinamičnih zajednica kroz nove alternativne načine ostvarivanja prihoda za žene, putem uspostavljanja kapaciteta za preradu voća i povrća kod udruženja žena iz općina Žepče i Zavidovići, kao i poboljšati kompetencije članica udruženja u sektoru prerade voća i povrća. Putem podrške četiri udruženja žena indirektno će biti podržano više od 40 članica, žena iz ruralnih područja kojima je poljoprivredna djelatnost jedina iz koje ostvaruju prihode za svoje porodice.
S druge strane, projektom će primarna proizvodnja biti nadograđena s mini preradnim kapacitetima kako bi bilo omogućeno korisnicama da prave gotove proizvode od voća i povrća. Osigurana je i stručna podrška kod usvajanja znanja u proizvodnji sokova i džemova, a RAŽ će svoju savjetodavnu službu nastaviti i putem proizvodnje kvalitetnih domaćih prerađevina.
Kao jedan od ključnih problema ‘Gender akcioni plan Općine Žepče 2020-2024.’ je definisao nepovoljan položaj žena u području ekonomije, manjak poslovnih inicijativa žena zbog neposjedovanja resursa i ograničen pristup resursima u ruralnim sredinama.
“Gender Centar FBiH kroz ovaj projekat, kao i prethodne aktivnosti, nastavlja pružati podršku nezaposlenim i marginaliziranim ženama, a sve s ciljem osnaživanja žena i promicanju rodne ravnopravnosti“, izjavila je direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković.
Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko naglasila je da je problem nepovoljnog položaja žena u području ekonomije neposjedovanje resursa za pokretanje radne aktivnosti i uključivanje žena u privredni život lokalne zajednice.