GIZ: Vodič za organizacije tokom pandemije Covid-19

0
489
Vodič za organizacije tokom pandemije Covid-19

Projekt Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) pod nazivom ‘Inovacija i digitalizacija u MSP u BiH’ pripemio je ‘Vodič za organizacije tokom pandemije Covid-19 virusa’.
Ovaj vodič, sa osnovnim zdravstvenim i poslovnim preporukama i informacijama, napisan je s namjerom da pomogne malim i srednjim preduzećima (MSP) u procjeni mjera koje trebaju primijeniti u svakodnevnom radu kako bi minimizirali rizik od pandemije, ali i praktičnim savjetima kako to uraditi.
Preporuke u Vodiču su zasnovane na anlizama i nalazima nekih od vodećih svjetskih i državnih organizacija, koje su relevantne za ovu temu.
Neki od dijelova Vodiča, koji će imati i svoje digitalno izdanje, su:
– Preporuke za stvaranje Priručnika za postupanje u kriznim situacijama
– Stvaranje i objašnjenje koraka koji se trebaju poduzeti na radnom mjestu tokom pandemije
– Kako organizacije mogu na odgovarajući način procijeniti potencijalne opasne situacije, tokom kojih može doći do širenja virusa
– Mjere koje se trebaju primijeniti radi sprječavanja daljeg širenja virusa na radnom mjestu
– Preporuke za nošenje lične zaštitne opreme
– Preporuke za ponašanje pojedinaca tokom trajanja pandemije

Cjelokupan Vodič za organizacije tokom pandemije možete vidjeti ovdje