Godišnja skupština EBRD-a u maju 2019. u Sarajevu

0
890
EBRD odobrio 30 miliona eura za bankarski sektor u BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku kojom se Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH odobrava 300.000 KM iz tekuće budžetske rezerve za 2018. godinu za potrebe finansiranja organizacije godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji će se održati u Sarajevu od 7. do 9. maja 2019. godine.
Osiguranje preostalih potrebnih sredstava u iznosu od 2 miliona KM bit će naknadno dogovoreno. Za realizaciju Odluke zaduženi su Ministarstvo finansija i trezora BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.