Građani i privreda trebaju stabilan gasni sektor u BiH

0
568
Konferencija je okupila ključne aktere energetskog sektora iz BiH i regije

Građani i privreda BiH trebaju stabilan gasni sektor, a za to je potreban usaglašen zakonodavni i regulatorni okvir, rekao je Ognjen Marković, direktor USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije na konferenciji ‘Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u BiH’ koja je održana na Jahorini.
On je istakao da Nacrt državnog zakona o gasu koji već duže vrijeme čeka na usvajanje omogućava implementaciju bilo koje od opcija za utvrđivanje tarifa i regulisanje transporta prirodnog gasa koje su predstavljene tokom dvodnevne konferencije. Dodao je da je važno da se pored zakona radi i na izradi podzakonskih akata koji će detaljno utvrditi strukturu sektora gasa u BiH.
Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a okupila je ključne aktere energetskog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije.
Naglašavajući da je nakon dužeg zatišja u gasnom sektoru konačno ponovo inicirana diskusija među svim akterima u sektoru, Marković je naveo da su određena međusobna pitanja razjašnjena i da je sada kreirana atmosfera koja može dovesti do pozitivnih promjena.
“U proteklih godinu dana USAID projekat Investiranje u sektor energije napravio je 12 izvještaja koji tretiraju gasni sektor. Vjerujem da će oni kada ih kompiliramo u jedan dokument zajedno sa preporukama biti dobra osnova za reformu sektora“, kazao je Marković te dodao da je optimista i da očekuje pozitivan iskorak kada je u pitanju razvoj gasnog sektora.
Na kraju konferencije je još jednom ponovljeno da BiH trenutno ima samo jedan izvor snabdijevanja prirodnim gasom i da mora učiniti napore da obezbijedi alternativne izvore kako građani i privreda ne bi ostali bez ovog važnog energenta.