Granična inspekcija na Izačiću zabranila uvoz 1,6 tona prehrambenih proizvoda iz Italije

0
456
Od ukupnog broja putnika koji su ušli u BiH, 38,8% se odnosi na domaće a 61,2% na strane putnike

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) danas je saopćeno da je Sektor granične inspekcije, sanitarna i tržišna inspekcija, na graničnom prijelazu Izačić zabranio uvoz humanitarne pošiljke 1.600 kg keksa, kuglofa i konzerviranih mahunarki iz Italije.
Naime, prilikom redovnog jučerašnjeg inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba, utvrđeno je da prehrambeni proizvodi nisu posjedovali deklaracije, te da je rok upotrebe namirnica istekao. U skladu sa Zakonom o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, Zakonom o hrani i Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, uvoz pošiljke je zabranjen i naloženo je njeno uništenje, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.