Granični promet: Na ulazu u BiH u drugom kvartalu registrovano blizu 6 miliona putnika

Od ukupnog broja putnika koji su ušli u BiH, 64,5% su stranci a 35,5% su domaći putnici

0
136
Oko 94 posto graničnog prometa putnika se odnosi na cestovni granični promet

Ukupan granični promet na ulazu u Bosnu i Hercegovinu u drugom kvartalu 2023. godine iznosio je nešto više od 5,96 miliona putnika. Broj putnika na ulazu u drugom kvartala 2023. godine veći je za 2,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj domaćih putnika manji je za 5,9%, dok je broj stranih putnika veći za 8% u odnosu na drugi kvartal 2022. godine.
Od ukupnog broja putnika koji su ušli u BiH, 35,5% se odnosi na domaće putnike, a 64,5% na strane putnike. U odnosu na vrstu saobraćaja, 93,9% graničnog prometa putnika se odnosi na cestovni granični promet.
Ukupan broj putnika izašlih iz BiH tokom drugog kvartala 2023. godine manji je za 2% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj domaćih putnika na izlazu manji je za 6,5%, dok je broj stranih putnika veći za 1% u odnosu na isti period prethodne godine.
Ukupan granični promet putničkih cestovnih motornih vozila na ulazu u BiH u drugom kvartalu 2023. godine iznosio je nešto više od 2,67 miliona vozila. U strukturi cestovnog graničnog prometa 32,8% učestvuju domaća putnička motorna vozila, a 67,2% su strana putnička motorna vozila.
Ukupan broj putničkih motornih vozila koja su ušla u BiH u drugom kvartalu 2023. veći je za 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Domaćih vozila manje je za 5,8%, dok je stranih vozila više za 4%.
Izlaz putničkih motornih vozila iz BiH manji je za 1,8% u odnosu na isti period 2022. godine. Broj vozila sa domaćom registracijom na izlazu manji je za 6,2%, dok je u istom periodu izlaz vozila sa stranom registracijom veći za 0,8%.
Najveći broj vozila u BiH je ušao preko graničnih prelaza sa Hrvatskom 71,7%, a zatim preko graničnih prelaza sa Srbijom 23,1% i Crnom Gorom 5,2%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.