Grant EK za Program prekogranične saradnje BiH i Srbije

0
686
Vijeće ministara BiH usvojilo izvještaj o izvršenju Budžeta za devet mjeseci 2018. (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Evropska unija će od ukupno 1.647.058 eura, koliko iznosi procijenjena vrijednost ‘Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2017. Godinu’, putem granta finansirati 1.400.000 eura. Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina dok je period operativne provedbe šest godina od stupanja na snagu.
Sredstva su namijenjena projektima promoviranja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite okoliša te razvoja turizma.
Ranije je usvojen Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period od 2014. do 2020. godine, koji je referenca za usvajanje ovog programa aktivnosti.
Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Informaciju Direkcije za evropske integracije o trenutnom stanju pripreme odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije.
U toku je finalizacija odgovora na 655 dodatnih pitanja koja je Evropska komisija u junu ove godine dostavila BiH u cilju pripreme mišljenja o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji.
Prema dopunjenoj Informaciji, 30 radnih grupa je u cijelosti završilo posao i dostavilo odgovore ili sporna pitanja Direkciji za evropske integracije (Sekretarijatu Komisije za evropske integracije).
Oko 600 pitanja je usaglašeno ili je u završnoj proceduri usaglašavanja, rečeno je na sjednici, a očekuje se i da preostale radne grupe finaliziraju i dostave svoje odgovore.
Vijeće ministara informirano je i o povećanom prilivu migranata u BiH te naglasilo potrebu jačanja državne granice i sprečavanja nezakonitih ulazaka migranata u BiH.
Prioriteti BiH i dalje su jačanje kapaciteta Granične policije i Službe za poslove sa strancima, realizacija sporazuma o readmisiji i jačanje readmisijskih te kapaciteta u području azila, kao i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima.
U narednom periodu bit će osigurano povećanje smještajnih kapaciteta za migrante, i to u prostore poduzeća Bira u Bihaću na ukupno 1.200 te u bivšoj kasarni Ušivak u Hadžićima na 800 mjesta.
Prema podacima Službe za poslove sa strancima, dnevni priliv migranata u novembru je smanjen u odnosu na oktobar ove godine. Od 31.10. do 8.11.2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 926 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u ovom periodu iskazale su 872 osobe, dok je samo jedna osoba podnijela zahtjev za azil.
Od početka ove godine do 8. novembra u BiH je prijavljeno 21.708 nezakonitih migranata, a namjeru za podnošenje azila u ovom periodu je iskazalo 20.497 osoba, dok je njih 1.316 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (7.224), Irana (3.466), Sirije (2.616), Afganistana (2.613), Iraka (1.958) i Libije (764).