Grant EU vrijedan 1,8 miliona eura za prekograničnu saradnju BiH i Srbije

Programom je obuhvaćeno 67 opština u BiH i 31 opština u Srbiji

0
384
Cilj je da se unaprijedi socijalno-ekonomski razvoj u pograničnom području dvije države

Vijeće ministara BiH utvrdio je danas Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2020. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Doprinos Evropske unije za finansiranje ovog programa aktivnosti za 2020. godinu iznosi 1,8 miliona eura od ukupno procijenjene vrijednosti programa 2.117.647 eura. Preostala sredstva u iznosu 317.647 eura osiguraće korisnici grantova, uglavnom na nižim nivoima vlasti.
Programom je obuhvaćeno 67 opština u BiH i 31 opština u Srbiji. Programski cilj je da se unaprijedi socijalno-ekonomski razvoj u pograničnom području dvije države.
Sredstva su namijenjena projektima promovisanja prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage, socijalne i inkluzije u oblasti kulture, kao i zaštite životne sredine te razvoja turizma.
Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od stupanja na snagu.
Ranije je usvojen Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period od 2014. do 2020. godine, ukupno vrijedan 6.823.529 eura, od čega je grant EU 5,8 miliona eura. Razliku od 1.023.529 eura sufinansiraju korisnici granta.
Ministarstvo finansija i trezora dostaviće Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije.