Grant od 9,5 miliona eura za projekat energetske efikasnosti

0
515
Grant sredstva za realizaciju projekta energetske efikasnosti

Vlada FBiH donijela je danas Odluku po kojoj Federacija BiH prihvata grant po Sporazumu o finansiranju i projektu zaključenom između Njemačke razvoje banke (KfW) i BiH odnosno FBiH, u iznosu do 9.500.000 eura.
Sredstva granta bit će korištena za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama.
Za potpisivanje Sporazuma o finansiranju i projektu ovlašteni su federalna ministrica finansija i federalni ministar prostornog uređenja, a za potpisivanje Zasebnog sporazuma na Sporazum o finansiranju i projektu federalni ministar prostornog uređenja.
Cilj projekta je da doprinese globalnoj klimatskoj i zaštiti lokalnog okoliša, kao i održivom ekonomskom razvoju u BiH. Održivost i stabilnost projekta planirana je kroz uspostavu revolving fonda koji će dio ostvarenih ušteda reinvestirati u nove mjere energetske efikasnosti. Njemačka vlada je za ovaj projekt, predviđen da traje četiri godine, izdvojila 9,5 miliona eura granta sredstava, koja će biti plasirana putem KfW-a.