Grawe osiguranje Banja Luka povećalo kapital na 8 miliona KM

0
222
Polugodišnji prihodi Grawe osiguranja Banja Luka iznosili su oko 9,58 miliona KM

Skupština akcionara Grawe osiguranja a.d. Banja Luka na sjednici održanoj 14. juna na prijedlog Upravnog odbora donijela je odluku o povećanju osnovnog kapitala na 8 miliona KM (oko 4,09 miliona eura), saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Dosadašnji kapital ovog osiguravatelja iznosio je 6 miliona i 70 hiljada KM i sada je iz dijela neraspoređene dobiti iz prethodnih godina osnovni kapital povećan za 1 milion i 930 hiljada KM. Preostali iznos neraspoređene dobiti u iznosu od 5.461.106,42 KM ostaje neraspoređena.
Nakon povećanja osnovni kapital Grawe osiguranja Banja Luka iznosi 8 miliona KM i sastoji se od 8.000 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM.
Na osnovu ove odluke o povećanju kapitala donesena je i odluka o 7. emisiji akcija iz dijela neraspoređene dobiti u iznosu od 1.930 akcija, nominalne vrijednosti jedne obične akcije u iznosu od 1.000 KM. Ovaj iznos biće raspoređen akcionarima srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcionarskom (dioničkom) kapitalu.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here