Grawe osiguranje Banja Luka povećalo kapital na 8 miliona KM

0
892
Zaračunata bruto premija banjalučkog Grawe-a u prvom polugodištu 2021. iznosila je oko 16,89 miliona KM

Skupština akcionara Grawe osiguranja a.d. Banja Luka na sjednici održanoj 14. juna na prijedlog Upravnog odbora donijela je odluku o povećanju osnovnog kapitala na 8 miliona KM (oko 4,09 miliona eura), saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Dosadašnji kapital ovog osiguravatelja iznosio je 6 miliona i 70 hiljada KM i sada je iz dijela neraspoređene dobiti iz prethodnih godina osnovni kapital povećan za 1 milion i 930 hiljada KM. Preostali iznos neraspoređene dobiti u iznosu od 5.461.106,42 KM ostaje neraspoređena.
Nakon povećanja osnovni kapital Grawe osiguranja Banja Luka iznosi 8 miliona KM i sastoji se od 8.000 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM.
Na osnovu ove odluke o povećanju kapitala donesena je i odluka o 7. emisiji akcija iz dijela neraspoređene dobiti u iznosu od 1.930 akcija, nominalne vrijednosti jedne obične akcije u iznosu od 1.000 KM. Ovaj iznos biće raspoređen akcionarima srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcionarskom (dioničkom) kapitalu.