Grupa Triglav: Bruto dobit u devet mjeseci porasla 8%, na 69,9 miliona eura

Grupa Triglav je fakturisala 820,2 miliona eura konsolidovane bruto premije, što je za 6% više nego u istom periodu prošle godine. Triglav Osiguranje Sarajevo je fakturisalo 17,4 miliona eura (34,0 miliona KM) premije osiguranja, što je za 3% više u odnosu na prvih devet mjeseci lani. I Triglav osiguranje Banja Luka je u istom periodu povećalo premiju za 5%

0
914
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci 2018. realizovala 69,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine.
Na taj rezultat prvenstveno je utjecalo dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja, dok su prinosi od investicija u skladu sa očekivanjima bili niži nego u istom periodu prošle godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata, saopćeno je iz Triglava.
S obzirom na isti period prošle godine u djelatnosti osiguranja ostvaren je porast premija na svim tržištima i svim segmentima osiguranja (imovina, životna i zdravstvena osiguranja), a povećan je i obim sredstava klijenata kojim se upravlja.
“S poslovanjem u devet mjeseci ove godine smo zadovoljni, a uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine, potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata”, izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar.
Nadzorni odbor Društva je predsjedniku Uprave Andreju Slaparu povjerio naredni petogodišnji mandat i prihvatio njegov prijedlog, te potvrdio mandate članovima Uprave Urošu Ivancu i Tadeju Čoroliju. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvih devet mjeseci 2018. zabilježilo je rast premije za 3% u odnosu na isti period 2017. godine. I Triglav osiguranje Banja Luka je u istom periodu povećalo premije za 5%.
Grupa Triglav je fakturisala 820,2 miliona eura konsolidovane bruto premije, što je za 6% više nego u istom periodu prošle godine. Porast premije je realizovan na svim tržištima Grupe. U Sloveniji je u prosjeku iznosio 5%, a van Slovenije 8%. Udio premije fakturisane na tržištima izvan Slovenije i dalje je jačao za 0,5 postotnih bodova i iznosi 18,3%.
Gledano sa aspekta pojedinih segmenata osiguranja premije osiguranja imovine povećale su se za 6%, premije životnih osiguranja za 1%, a kod zdravstvenih osiguranja je rast premija iznosio 10%.
Grupa Triglav se razvija i raste organski, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje se aktivnosti preuzimanja. Ove godine je potpisala ugovore o kupovini društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja, o kupovini slovenačkog društva za upravljanje ALTA Skladi te o kupovini preostalog udjela od 28,1% društva Skupna pokojninska družba, koje djeluje na slovenačkom tržištu dobrovoljnih dodatnih penzijskih osiguranja.
Triglav Osiguranje Sarajevo, članica Grupe Triglav, bilježi dobro poslovanje u prvih devet mjeseci 2018. godine. Ovaj osiguravatelj je fakturisao 17,4miliona eura (34,0 miliona KM) premije osiguranja, što je za 3% više u odnosu na isti period godinu ranije. Premija životnih osiguranja je u odnosu na prošlu godinu rasla za 6%, što je veoma dobar rezultat kada se u obzir uzme činjenica da je na tržištu FBiH zabilježeno smanjenje premije životnih osiguranja. Od neživotnih osiguranja, ističe se osiguranje od posljedica nezgode, gdje je realizovana premija u odnosu na isti period prošle godine veća za 33,4%.
“Prvih devet mjeseci je završeno kvalitetnim rastom premije kao posljedice intenziviranja aktivnosti u segmentu prodaje. Fokusirani smo na potrebe klijenata za što boljom ponudom i efikasnom isplatom šteta, te u narednom periodu planiramo proširiti naš portfolio proizvoda i usluga, kao i raznovrsnost prodajnih kanala”, izjavio je direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović.
I Triglav osiguranje Banja Luka bilježi rast premije u prvih devet mjeseci 2018. Na kraju trećeg kvartala Triglav osiguranje Banja Luka ostvarilo je ukupan rast premije od 5% u odnosu na isti period lani. U prva tri kvartala 2018. premija dobrovoljnih osiguranja učestvuje u ukupnoj premiji sa procentom od 34%, dok preostalih 66% čini premija obaveznih osiguranja.
“Mogu reći da sam zadovoljan poslovanjem našeg društva u prvih devet mjeseci. Uprkos činjenici da smo imali nekoliko velikih šteta, nastavili smo dobro poslovanje uz još veću finansijsku stabilnost”, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.