Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom kvartalu porasla 20%, na 38,1 milion eura

Ukupni prihodi Grupa Triglav u prvom tromjesečju ove godine porasli 12% na 442,9 miliona eura, a premija osiguranja za 10% na 407,1 milion eura

0
739
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Grupa Triglav je u prvom tromjesječju 2022. godine povećala ukupne prihode za 12% (442,9 miliona eura) i povećala obim zaračunate bruto premije osiguranja (407,1 miliona eura) za 10% u odnosu na isti period prošle godine.
Rast premije ostvaren je na svim tržištima osiguranja i iznosi 5 posto u Sloveniji, što je na nivou tržišnih kretanja, te 13 posto izvan Slovenije na tržištima Adria regije. Grupa je ojačala premiju u sva tri segmenta osiguranja, i to 11 posto u imovinskim osiguranjima, 9 posto u životnim i penzionim osiguranjima i 3 posto u zdravstvenim osiguranjima.
Ostali prihodi od osiguranja povećani su veći za 22 posto (16,5 miliona eura), a ostali prihodi Grupe za 81 posto (19,4 miliona eura).
Rast premije uticao je na obim šteta, koji je povećan za 15 posto i iznosi 196,7 miliona eura. Na odštetene zahtjeve su uticala i prošlogodišnja ograničenja zbog pandemije i više cijene materijala i usluga. U prvom tromjesečju gotovo da nije bilo većih masovnih odštetnih zahtjeva.
Grupa Triglav je ostvarila tromjesečnu konsolidovanu dobit prije oporezivanja u visini od 38,1 miliona eura i veća je za 20 posto u odnosu na isti period prošle godine, a njen rast proizilazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja (+16%) i upravljanja vlastitom imovinom. Dobit od finansijskih ulaganja smanjena je za 87 posto na 0,5 miliona eura, dok je dobit neosiguravajućih društava Grupe porasla na 7,0 miliona eura (1,6 miliona eura u prvom kvartalu prošle godine).
Grupa je zadržala svoju finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Uprava i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu održavanje ovogodišnje redovne godišnje skupštine dioničara, koja će se održati 24. maja da se za dividende isplati 74 posto neto dobiti Grupe (3,70 eura bruto dividende po dionici).
“Ostvarili smo dobre rezultate u osiguravajuće-tehničkom dijelu poslovanja i upravljanja vlastitom imovinom, dok se očekuje da će prinosi na portfelj finansijskih ulaganja biti očekivano negativni s obzirom na okolnosti. Na kraju prvog tromjesječja procjenjujemo da ćemo, uzimajući u obzir projektovane uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti planiranu godišnju dobit”, izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.
Opsežnim portfeljem Grupe Triglav od 3.514,6 miliona eura upravljano je u nepovoljnim finansijskim tržišnim uslovima uz pad vrijednosti obvezničkih i dioničkih ulaganja, a Grupa je izvršila i najavljeno obezvrijeđenje ruskih obveznica u svom portfelju (obezvrijeđenje od 6,2 miliona eura). U takvim okolnostima, prinosi na ulaganja u prvom tromjesječju su bili negativni i iznosili su 15,9 miliona eura.
U prvom tromjesječju ove godine kamatne stope su naglo porasle, što se uglavnom odrazilo na smanjenje rezervi fer vrijednosti i, preko toga, na sveobuhvatnu dobit. Iako više kamatne stope dugoročno pozitivno utiču na poslovanje Grupe Triglav, njihov brzi rast kratkoročno smanjuje kapital i povećava rizike ostvarivanja garantovanog prinosa na penziona osiguranja.
Uz pravilno upravljanje kapitalom i rizicima, Grupa Triglav je zadržala svoju kapitalnu poziciju na ciljnim nivoima između 200 i 250 posto. Ukupna vrijednost kapitala dostigla je 899,4 miliona eura, što je 4 posto manje nego na kraju 2021. godine. To je uglavnom uzrokovano smanjenjem rezervi fer vrijednosti zbog rasta kamatnih stopa u ovom periodu. U odnosu na kraj prošle godine, tržišna kapitalizacija matičnog društva povećala se je za 10 posto na 918,5 miliona eura.

Poslovanje članica Triglav Grupe u BiH

Triglav osiguranje Sarajevo. članica Grupe Triglav u BiH, u prvom tromjesečju 2022. zabilježilo je rast premije i fakturisalo 9,1 miliona eura (17,8 miliona KM) premije osiguranja, što je za 16% više u odnosu na prvi kvartal godinu ranije. Veći rast premije ostvaren je u segmentu životnih osiguranja, 28% premije više nego u istom periodu lani, a premija u segmentu neživotnih osiguranja bila je za 9% veća u odnosu na isti period 2021. Društvo je ostvarilo veći rast od rasta tržišta FBiH. Triglav osiguranje Sarajevo u prva tri mjeseca ove godine povećao je svoj tržišni udio na tržištu Federacije BiH za 0,4 procentna boda na 10,8% i nalazi se na drugoj poziciji u FBiH (lani 3. mjesto).
“Uprkos jakoj konkurenciji, uspjeli smo povećati premiju osiguranja u odnosu na isti period prethodne godine. Ključ uspjeha je bio fokus na potrebe klijenata za što boljom ponudom proizvoda, ali isto tako i brzom i efikasnom isplatom šteta”, izjavio je direktor Triglav osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović.
I druga članica Grupe Triglav u BiH, Triglav osiguranje Banja Luka, je na tržištu neživotnih osiguranja u prvom kvartalu 2022. godine povećalo obim fakturisane premije u odnosu na isti period prošle godinu za 9% i iznosi 1,6 miliona eura, dok je filijala Triglav osiguranje Sarajevo (koja je pored prodaje životnog osiguranja tokom 2021. započela i sa prodajom zdravstvenih osiguranja) ostvarila ukupni rast premije od 12,5%. Sa tržišnim učešćem od 7,1% ostvaren je pomak za jedno mjesto i Grupa Triglav na ukupnom tržištu Republike Srpske po bruto fakturisanoj premiji zauzima 5. mjesto (lani 6. mjesto).
”Izuzetno smo zadovoljni što smo u prvom kvartalu 2022. proširili naše poslovanje srazmjerno rastu tržišta. Pogotovo nas raduje činjenica da smo glavninu rasta ostvarili na neobaveznim osiguranjima. U odnosu na prvi kvartal prethodne godine broj osiguranika povećali smo za 11%“, izjavio je Janez Rožmarin, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.