Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom kvartalu porasla 21%, na 31,8 miliona eura

Na kraju prvog tromjesječja Grupa Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

0
794
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

U prva tri mjeseca ove godine Grupa Triglav ostvarila je 31,8 miliona eura konsolidovane dobiti prije oporezivanja, što je 21% više nego u prvom tromjesječju 2020. i 6% više nego u prvom tromjesječju 2019. (uporedno tromjesječje prije pandemije Covid-19).
Na postignuti rezultat povoljno su uticali povećani obim prikupljene premije i manje izraženi gubici, dok su i dalje nepovoljni uslovi kamatnih stopa koji smanjuju prihod od kamata i formiranje dodatnih tehničkih rezervi zbog postojećih i očekivanih uslova poslovanja.
“Dobro smo započeli 2021. godinu. Procjenjujemo, da ćemo uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom obimu. U svom djelovanju uzimamo u obzir još uvijek visok nivo nesigurnosti u poslovnom okruženju, nejasne posljedice pandemije Covid-19 na ekonomiju i nepovoljne uslove niskih kamatnih stopa”, izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.
Uz discipliniranu pretpostavku rizika osiguranja, Grup Triglav je ostvarila 7% rast konsolidirane bruto premije u odnosu na isti period prošle godine, odnosno ukupno 371,7 miliona eura. Postigla je rast na gotovo svim tržištima, u Sloveniji je iznosio 5% i bio je iznad tržišnog rasta, dok je izvan Slovenije iznosio 11%. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, odnosno 9% u segmentu imovinskih osiguranja i po 1% u segmentima zdravstvenih, životnih i penzijskih osiguranja.
Eventualno postavljeni odštetni zahtjevi u prva tri mjeseca godine bili su manje izraženi. Grupa je obračunala 171,3 miliona eura bruto potraživanja odštenih zahtjeva ili 4% manje, što se takođe može pripisati činjenici da su, za razliku od prošle godine, prva tri mjeseca ove godine prošla bez većih masovnih odštetnih zahtjeva.
Kombinovani količnik Grupe Triglav postigao je povoljnu vrijednost od 87,9%, s poboljšanjem i količnika šteta i troškova. Na kraju marta 2021. godine Grupa Triglav je formirala 3.142 miliona eura tehničkih rezervi, što je 4% više u odnosu na kraj 2020. godine.

Premija Triglav osiguranja Sarajevo iznosi 15,3 miliona KM

Triglav osiguranje Sarajevo, kao dio Grupe Triglav, nastavilo je dobro poslovanje. U prvom kvartalu 2021. bruto fakturisana premija iznosi 15,3 miliona KM (7,8 miliona eura). Premija neživotnih osiguranja iznosi 9,3 miliona KM (4,7 miliona eura), na nivou je premije iz 2020. godine, a premija životnih osiguranja smanjila se za 1 posto i iznosi 5,9 miliona KM (3 miliona eura).
U prva tri mjeseca 2021. godine na vrlo konkurentnom tržištu osiguranja FBiH poslovalo je 20 društava, od toga 11 društava za osiguranje sa sjedištem na teritoriji entiteta FBiH i 9 društava sa sjedištem na teritoriji entiteta RS. Na kraju 2020. godine osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka) zajedno su ostvarila četvrto mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine među osiguravajućim društvima (šesto mjesto prethodne godine) i povećale svoj tržišni udio za 0,8 procentna boda na 8,6 posto. Triglav osiguranje Sarajevo se nalazi na trećoj poziciji u FBiH.
“Društvo je u proteklom periodu uspješno odgovorilo na otežane uslove rada uzrokovane pandemijom. Uprkos čitavoj situaciji poslovali smo kontinuirano i pouzdano, fokusirani na klijente, te brzu i efikasnu isplatu šteta”, izjavio je Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Sarajevo.