Grupa Triglav: Polugodišnja dobit porasla 39%, na 56,2 miliona eura

U Sloveniji je rast iznosio 7 posto, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. Postignuti dobri polugodišnji rezultati Triglav osiguranja u BiH

0
745
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Grupa Triglav je u prvom polugodištu 2021. obračunala 9% više konsolidiranih bruto premija osiguranja (731,1 miliona eura) nego u istom periodu prošle godine, te je ostvarila rast premije na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja.
U Sloveniji je rast iznosio 7 posto, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. U odnosu na prvu polovinu prošle godine, premija imovinskih osiguranja porasla je ove godine za 10 posto, premija životnih i penzijskih osiguranja za 9 posto, a premija zdravstvenog osiguranja za 1 posto.
U odnosu na kraj 2020. godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja, povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 20 posto (na 1.392 miliona eura).
Polugodišnja dobit prije oporezivanja Grupe Triglav iznosi 56,2 miliona eura i 39 posto je veća nego u prvoj polovini prošle godine i 35 posto veća nego u prvoj polovini 2019. (godinu prije pandemije Covid-19). Dobit od imovinskih osiguranja povećana je za 23 posto na 42,6 miliona eura, dobit od životnog i penzijskog osiguranja iznosila je 5,0 miliona eura, a dobit od zdravstvenih osiguranja 5,2 miliona eura. Dobit od neosiguravajućih društava u Grupi dosegla je 3,5 miliona eura.
Grupa procjenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu.
Triglav osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvih šest mjeseci 2021. godine zabilježilo je rast premije za 11 posto u odnosu na isti period prošle godine. I Triglav osiguranje Banja Luka ojačalo je poslovanje u prvoj polovini 2020. godine, uz rast premije osiguranja od 7 procenata.
“U Grupi Triglav fokusirani smo na postavljena strateška opredjeljenja i kao tim od preko 5.300 zaposlenih čvrsto smo predani našoj održivoj orijentaciji. Zadovoljni smo postignutim u prvoj polovini godine. Na osnovu dosadašnjeg poslovanja i uzimajući u obzir planirane uslove do kraja godine, procjenjujemo da ćemo ostvariti godišnju dobit u planiranom rasponu između 85 i 95 miliona eura”, rekao je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar.
Bruto potraživanja odštetnih zahtjeva iznosila su 347,6 miliona eura, što je za 5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine i 4 posto više nego godinu prije. Njihov rast rezultat je rasta portfelja u svim područjima osiguranja posljednjih godina i isplate šteta, za koje je Grupa Triglav već imala odgovarajuće rezervacije krajem prošle godine (uglavnom potres u Hrvatskoj).
Za razliku od prvog kvartala, događaji masovnih odštetnih zahtjeva takođe su bili prisutni u drugom kvartalu, s procijenjenom vrijednošću od 6 miliona eura. Kombinovani količnik imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 89,6 posto, što je rezultat poboljšanog omjera šteta. Grupa je imala 6 posto više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.221,3 miliona eura) u prvoj polovini ove godine nego na kraju 2020.

Poslovanje Triglav osiguranja na tržištu BiH

Triglav osiguranje Sarajevo nastavilo je dobro poslovanje. U prvoj polovini 2021. bruto fakturisana premija iznosi 31,7 miliona KM (16,2 miliona eura) što je za 11 posto više u odnosu na isti period prošle godine, te je više i od rasta tržišta FBiH (8%). Premija neživotnih osiguranja iznosi 18,4 miliona KM (9,4 miliona eura), i veća je za 4% u odnosu na isti period prošle godine, a premija životnih osiguranja iznosi 13,3 miliona KM (6,8 miliona eura) i veća je za 24% u odnosu na isti period prošle godine.
”U prvom polugodištu smo nastavili sa uspješnim poslovanjem, ostvarili smo veći rast od tržišta na kojem smo prisutni. I svi ostali ključni pokazatelji poslovanja su bolji u odnosu na prošlogodišnje. Kako bi naši osiguranici imali što bezbrižniji godišnji odmor, uključili smo pokriće Covid-19 za sve police putničkog zdravstvenog osiguranja ugovorene do 30.09.2021.”, izjavio je Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Sarajevo.
Obim bruto fakturisane premije Triglav osiguranja Banja Luka u prvoj polovini 2021. iznosi 3,1 milion eura i porastao je za 7 procenata u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu se struktura portfelja Društva promijenila za 4,2 procentna poena u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja.
“Veoma smo zadovoljni da smo u izuzetno složenim tržišnim okolnostima ojačali poslovanje. Posebno nas raduje da smo zadržali portfelj obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i da smo ostvarili vidljiv rast na dobrovoljnim vrstama osiguranja”, izjavio je Janez Rožmarin, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.
U prvom polugodištu 2021. osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka) zajedno su ostvarila drugo mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine (treće mjesto prethodne godine) i povećale svoj tržišni udio za 0,1 procentna boda na 9,2 posto. Triglav osiguranje Sarajevo se na kraju prvog polugodišta nalazi na trećoj poziciji u Federaciji BiH (peto mjesto prethodne godine) sa tržišnim udjelom od 10,1 posto.
Triglav osiguranje Banja Luka na tržištu osiguranja Republike Srpske zauzima osmo mjesto sa tržišnim učešćem 4,8 procenata. Ipak ukoliko se posmatra samo tržište neživotnih osiguranja RS, tržišna pozicija i tržišni udio Društva je ostao nepromijenjen kao i godinu ranije i iznosi 6%, odnosno Društvo zauzima 6. poziciju na tržištu neživotnih osiguranja RS.