Grupa Triglav povećala prihode 10%, premiju osiguranja za 9%, te 89,2 miliona eura bruto dobiti

0
652
Rezultati Triglava lani bili pod uticajem jednokratnih događaja, ove godine očekuje se normalizacija poslovanja

Grupa Triglav je u ovogodišnjim zaoštrenim uslovima poslovanja ostvarila dobre rezultate u prvih devet mjeseci 2022. godine. U odnosu na uporedni period prošle godine povećala je ukupne prihode za 10 posto na 1.241,1 miliona eura, obim zaračunate bruto premije osiguranja (1.147,7 miliona eura) povećan je za 9 posto, ostvarena je povoljna vrijednost kombinovanog količnika od 89,5 posto te 89,2 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 3 posto manje nego u uporedivom periodu prošle godine.
Grupa je ojačala premiju u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima osiguranja. U Sloveniji je rast premije iznosio 6 posto, što je jedan postotni bod iznad rasta tržišta, izvan Slovenije na tržištima Adria regije 12 posto i na međunarodnim tržištima 19 posto. Ostali prihodi od osiguranja (46,1 milion eura) porasli su za 21 posto, dok su ostali prihodi Grupe (47,3 miliona eura) porasli za 35 posto, uglavnom su to prihodi od upravljanja imovinom i prodaje investicionih nekretnina.
Odštetni zahtjevi su bili intenzivniji nego u istom periodu prošle godine. Obračunati bruto iznosi odštenih zahtjeva povećani su za 16 posto na 604 miliona eura. Na njih je uticao povećan obim portfelja osiguranja, kao i ukidanje ograničenja zbog pandemije, poskupljenja materijala i usluga zbog inflacije, te povećano prisustvo događaja prirodnih masovnih odštetnih zahtjeva. Njihova procijenjena vrijednost je 29,4 miliona eura, pri čemu je najveći dio (21,1 milion eura) odštetnih zahtjeva u Sloveniji zbog nevremena s gradom i olujnim vjetrom. Unatoč tome, kombinovani količnik imovinskog i zdravstvenog osiguranja iznosio je vrlo povoljnih 89,5 posto, slično kao u istom periodu prošle godine.
Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao da planiraju ostvariti između 95 i 110 miliona eura dobiti prije oporezivanja u zahtjevnoj 2023. godini prema postojećem izvještajnom okviru.
“Njegova planirana visina je nešto niža od ovogodišnje planirane, a pošli smo od trenutno dostupnih projekcija i procjena uslova poslovanja. I u 2023. ćemo pojačati obim poslovanja, planiramo premiju osiguranja u rasponu od 1,5 do 1,6 milijardi eura. Istovremeno ćemo osigurati visok nivo profitabilnosti osiguravajućeg dijela poslovanja postizanjem kombinovanog količnika imovinskog i zdravstvenog osiguranja ispod 94 posto”, rekao je Slapar.

Poslovanje Grupe Triglav u BiH

Osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav Osiguranje, Sarajevo i Triglav osiguranje, Banja Luka) zajedno su zadržala treće mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine i povećala svoj tržišni udio za 0,4 procentna boda na 9,3 posto. Triglav Osiguranje Sarajevo se na kraju trećeg kvartala nalazi na četvrtoj poziciji na tržištu Federacije BiH (peto mjesto prethodne godine) sa tržišnim udjelom od 10,6 posto.
Triglav Osiguranje Sarajevo je u devet mjeseci 2022. godine zabilježilo rast premije i fakturisalo 27 miliona eura (52,9 miliona KM) premije osiguranja, što je za 14% više u odnosu na treći kvartal godinu ranije. Društvo je ostvarilo veći rast od rasta tržišta FBiH. Veći rast premije je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja, 17% premije više nego prošle godine, a premija u segmentu neživotnih osiguranja bila je za 12% veća u odnosu na isti period 2021. godine.
“Uprkos jakoj konkurenciji, te uvećanim inflatornim i makroekonomskim pritiscima usljed globalnih poremećaja, uspjeli smo povećati premiju osiguranja u odnosu na isti period prošle godine. Dobre performanse Društva su rezultat visokih standarda koje primjenjujemo u svim aspektima našeg poslovanja”, izjavio je predsjednik Uprave Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović.
Obim bruto fakturisane premije Triglav osiguranja Banja Luka u tri kvartala 2022. iznosi 5,1 milion eura i porastao je za 10 procenata u odnosu na isti period lani, pri čemu se struktura portfelja Društva nastavila mijenjati u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja.
Osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje Banja Luka i Triglav osiguranje Sarajevo) zajedno su ostvarila šesto mjesto na tržištu Republike Srpske sa tržišnim učešćem od 6,5 procenata. Triglav osiguranje Banja Luka na tržištu osiguranja RS zauzima osmo mjesto sa tržišnim učešćem 4,7 procenata. Ukoliko se posmatra samo tržište neživotnih osiguranja RS, tržišna pozicija je ostala nepromijenjena kao i godinu ranije, odnosno Društvo zauzima 6. poziciju na tržištu neživotnih osiguranja RS, a tržišni udio je povećan za 0,1 procentnih poena na 5,9 procenata.
“U skladu sa strategijom razvoja i prodaje neobaveznih osiguranja u Triglav osiguranju Banja Luka za 9 mjeseci 2022. u segmentu prodaju neobaveznih neživotnih osiguranja uspjeli smo ostvariti još bolji rezultatu odnosu na isti period prethodne godine. Time smo postigli tržišno učešće od 9% na tom segmentu tržišta, što nas stavlja u vrh osiguravača u RS i dokazuje visok stepen povjerenja osiguranika u naše usluge”, izjavio je Janez Rožmarin, direktor Triglav osiguranja, Banja Luka.