Grupa Triglav u 2021. planira bruto dobit između 85 i 95 miliona eura

0
544
Na kraju prvog tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Slovenska Grupa Triglav (u okviru koje posluju i dva osiguravajuća društva u BiH) na osnovu odabranog vjerovatnog scenarija uslova poslovanja u 2021. godini planira povećan obim konsolidovane obračunate bruto premije osiguranja između 1,2 i 1,3 milijarde eura i dobit prije oporezivanja od 85 do 95 miliona eura.
Kombinovani količnik Grupe planiran je ispod 95 posto, što je u donjem (povoljnom) dijelu područja njegove prosječne ciljane strateške vrijednosti, koja iznosi oko 95 posto.
“Procjenjujemo da je Grupa finansijski čvrsta, pouzdano upravlja rizicima, posluje s dobiti te se postupno i uspješno digitalno transformira. Što se tiče poslovnog rezultata, za sljedeću godinu prema vjerojatnom scenariju predviđenih uvjeta planiramo da će iznositi od 85 do 95 milona eura“, izjavio je Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav.
Predviđeno poslovanje provodit će se u teškim i konkurentskim tržišnim uslovima te s utjecajem epidemioloških uslova na globalnom nivou, čiji su razmjeri još uvijek neizvjesni, a na finansijskim tržištima u uslovima niskih/negativnih kamatnih stopa.
Grupa Triglav planira povećan obim premije koji će zajedno s drugim faktorima utjecati i na udio šteta u njenom poslovanju. Kod masovnih štetnih događaja očekuje slične trendove kao u proteklim godinama, zbog čega održava svoju pažljivo odabranu zaštitu u vidu reosiguranja.
I u 2021. godini naglasak će biti na troškovnoj učinkovitosti. Grupa će nastaviti s racionalizacijom troškova koji nisu izravno povezani s pribavom osiguranja, a pritom očekuje rast troškova ponajprije po osnovi investicijau informacijske tehnologije i aktivnosti daljnje digitalne transformacije Grupe. Na tim temeljima i uz disciplinirano preuzimanje osiguravajućih rizika Triglav planira održati profitabilnost osiguravajućeg dijela poslovanja na svojim tržištima.
Investicijske politike Grupe Triglav ostaju nepromijenjene, a njihov je cilj postizanje visokog boniteta cjelokupnog investicijskog portfelja. U djelatnosti upravljanja imovinom klijenata pratit će strateško usmjerenje povećavanja obima sredstava prodajom postojećih proizvoda štednje i osiguranja te jačanjem sredstava investicijskih fondova kojima upravlja kćerinska kompanija Triglav Skladi.
I u 2021. Godini cilj je očuvanje visokih bonitetnih ocjena od strane poznatih bonitetnih agencija S&P Global Ratings i A.M.Best.