Grupa Triglav u 2022. povećala obima poslovanja i rast profita

Ukupni prihodi u iznosu od 1.599,3 miliona eura veći su za 10% u odnosu na prethodnu godinu, od čega je obračunata bruto premija osiguranja iznosila 1.479,6 miliona eura ili 9% više nego u 2021.

0
171
Članice Grupe Triglav na tržištu BiH ostvarile su u 2022. godini dobre rezultate (Foto: Profitiraj.ba)

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2022. godinu. Grupa je u 2022. godini uspješno poslovala u zahtjevnim okolnostima i zadržala finansijsku stabilnost i vodeću tržišnu poziciju u regiji.
Ukupni prihodi u iznosu od 1.599,3 miliona eura veći su za 10 posto u odnosu na prethodnu godinu, od čega je obračunata bruto premija osiguranja iznosila 1.479,6 miliona eura ili 9 posto više nego u 2021.
Grupa Triglav je u prošloj godini ostvarila 134,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što znači povećanje od 1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav će ovogodišnjoj Skupštini dioničara predložit isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici ili u ukupnom iznosu od 56,8 miliona eura, što predstavlja nešto više od 50 posto neto dobiti Grupe Triglav za 2022. godinu.
Grupa je ostvarila rast premije u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima, dok je istovremeno povećala ili zadržala svoju tržišnu poziciju. Situacija je uticala na povećanje obima obračunatih bruto iznosa šteta od 13 posto (832,2 miliona eura) i rast troškova poslovanja od 12 posto (374,9 miliona eura). Kombinovani količnik Grupe Triglav dostigao je povoljnu vrijednost od 88,1 posto, na šta je uglavnom uticao omjer šteta, poboljšan zbog efekta djelimičnog oslobađanja rezervacija odštetnih zahtjeva.
Povećanje kamatnih stopa i pad cijena dionica na finansijskim tržištima odrazio se na smanjenje obima investicionog portfelja za 11 posto na 3.271,2 miliona eura, dok je njegov prinos bio negativan (-15,7 miliona eura).
Članice Grupe Triglav na tržištu Bosne i Hercegovine ostvarile su u 2022. godini dobre rezultate. Triglav osiguranje, Sarajevo i Triglav osiguranje, Banja Luka zajedno su ostvarila 14,7-postotni premijski rast, što je 7,1 procentna poena više od rasta tržišta osiguranja, i zadržala treće mjesto među 25 osiguravajućih društava sa tržišnim udjelom od 9,4 posto.
Triglav osiguranje Sarajevo je u 2022. godini zabilježilo rast premije i fakturisalo 36,1 miliona eura (70,7 miliona KM) premije osiguranja, što je za 15% više u odnosu na godinu ranije. Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu neživotnih osiguranja, 19% premije više nego prethodne godine, a premija u segmentu životnih osiguranja bila je za 10% veća u odnosu na 2021. godinu. Udio Triglav osiguranja Sarajevo, na tržištu Federacije BiH, u 2022. iznosi 10,8 posto (rast za 1 procentni poen) i Društvo je u prošloj godini na ovom tržištu bilo na drugom mjestu među osiguravajućim društvima i ostvarilo je veći rast od rasta tržišta FBiH.
“I dalje rastemo brže od tržišta na kojem poslujemo. Poslovanje Društva je obilježila i finansijska stabilnost. Dobrim poslovanjem opravdavamo povjerenje naših osiguranika, za koje predstavljamo simbol stabilnosti i pouzdanosti, a daljim razvojem usluga, koje prevazilaze okvire samog osiguranja, želimo im pružati dodatnu podršku”, izjavio je direktor Triglav osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović.