Grupa Triglav u devet mjeseci fakturisala 905,5 miliona premije osiguranja

Triglav osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka bilježe dobro poslovanje u prvih devet mjeseci 2019. godine

0
1116
Bruto dobit Grupe Triglav u 2022. iznosila 134,5 miliona eura, 1% više nego 2021.

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, za 10% povećala obim bruto premije, koji je iznosio 905 miliona eura, te je realizovala 72 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je za 3% više nego prošle godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine u Triglavu potvrđuju prognozu planirane godišnje dobiti.
Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvih devet mjeseci 2019. zabilježilo je rast premije za 6% u odnosu na isti period prošle godine na tržištu Federacije BiH. I Triglav osiguranje Banja Luka, dio Grupe Triglav, u prvih devet mjeseci 2019. fakturisalo je skoro jednaku premiju kao u istom periodu lani i zadržava položaj na tržištu Republike Srpske.
U trećem tromjesečju kombinovani količnik imovinskih osiguranja Grupe Triglav iznosio je povoljnih 91,3%, što potvrđuje dobro poslovanje u djelatnosti osiguranja. Sredstva klijenata kojima upravlja Grupa Triglav u uzajamnim fondovima i na sektoru individualnog upravljanja krajem septembra ove godine iznosila su više od 1.050 miliona eura, što je za 61% više nego krajem 2018. godine, posebno zbog učinka ovogodišnjeg preuzimanja društva ALTA Skladi.
Finansijska ulaganja Grupe krajem septembra 2019. dostigla su vrijednost od 3,3 milijarde eura (indeks 106). U portfoliju imaju i dalje prevladavajući udio od 73,1% dužničkih vrijednosnih hartija, koje su uglavnom investirane na području eura.
Ovogodišnji štetni dogođaji bili su do sada relativno povoljni, a fakturisani bruto iznosi šteta u Grupi Triglav iznosili su 505,5 miliona eura (indeks 102). Kombinovani količnik Grupe iznosio je povoljnih 91,3%, što je posljedica poboljšanog količnika šteta i sačuvane stabilne vrijednosti količnika rashoda.
Triglav nastavlja sa sprovođenjem svoje strategije razvoja i rasta usmjerene na dugoročno stabilno, profitabilno poslovanje i na povećanje vrijednosti Grupe Triglav.
“Sa poslovanjem i sa postignutim rezultatima u prvih devet mjeseci smo zadovoljni. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planirane godišnje dobiti“, izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar.

Poslovanje Grupe Triglav na tržištu BiH

Triglav osiguranje Sarajevo, članica Triglav Grupe, u prvih devet mjeseci 2019. zabilježilo je rast bruto premije i fakturisalo 18,4 miliona eura (36 miliona KM) premije osiguranja, što je za 6% više u odnosu na isti period prošle godine. Premija neživotnih osiguranja je veća za 3% u odnosu na isti period prošle godine, dok je premija životnih osiguranja za 14,5 % veća od premije u istom periodu prošle godine.
“Uprkos jakoj konkurenciji, uspjeli smo povećati premiju osiguranja u odnosu na isti period prošle godine. Ključ uspjeha je bio fokus na potrebe klijenata za što boljom ponudom, ali isto tako i brzom i efikasnom isplatom šteta. Nastavljamo sa aktivnim nastupom na tržištu, jačanjem učinkovitosti prodajne mreže i oblikovanjem usluga prema potrebama osiguranika“, rekao je direktor Triglav osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović.
Triglav osiguranje Banja Luka, članica Triglav Grupe u BiH, u prvih devet mjeseci 2019. fakturisalo je 8,2 miliona KM bruto premije, što je na nivou prošle godine. Premija dobrovoljnih osiguranja porasla je za 11,2%, a udio dobrovoljnih osiguranja u ukupnoj premiji iznosi 38%. To je za 4 procentna poena više nego u istom periodu 2018. godine. Udio Društva na tržištu Republike Srpske na kraju juna 2019. iznosi 4,8% i snižen je za 0,2 procentna poena u odnosu na isti period lani.
“Zadovoljni smo ostvarenom bruto fakturisanom premijom u ovih prvih devet mjeseci, a posebno konstantnim porastom udjela dobrovoljnih osiguranja u ukupnom portfelju, što smo imali za cilj i u ovoj godini“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranje Banja Luka.