Grupa Triglav: U prvom polugodištu premija porasla 7%, dobit manja za 3%

Prosječni premijski rast na slovenskom tržištu osiguranja bio je 4 posto, a na tržištima izvan Slovenije 8 posto. Triglav osiguranje Sarajevo nastavlja dobro poslovanje u prvoj polovini 2020.

0
625
Na kraju prvog tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Grupa Triglav u prvoj polovini 2020. godine je unatoč zahtjevnim uslovima zbog pandemije poslovala profitabilno i sigurno. Postigla je premijski rast na većini svojih tržišta i u sva tri segmenta osiguranja te obračunala 7% više konsolidirane bruto premije osiguranja (673,4 miliona eura) nego prošle godine u istom periodu.
Prosječni premijski rast na slovenskom tržištu osiguranja bio je 4%, a na tržištima izvan Slovenije 8%. Grupa je nastavila s organskim rastom premije osiguranja na tržištima izvan Slovenije i njegov udio u ukupnoj premiji povećala na 18,3%. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja, i to za 17% kod zdravstvenih osiguranja, za 6% kod imovinskih i za 3% kod životnih i mirovinskih osiguranja.
Triglav osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, u prvih šest mjeseci 2020. godine zabilježilo je rast premije za 17% u odnosu na isti period prošle godine.
Dobit prije oporezivanja u iznosu od 40,6 miliona eura bila je za 3% manja u odnosu na prošlo polugodište prvenstveno kao posljedica pogoršanja stanja na globalnim finansijskim tržištima, a djelomično su utjecali i masovni štetni i drugi specifični događaji. Kombinovani količnik iznosio je povoljnih 92,4%.
Budući ekonomski i finansijski učinci pandemije ostaju nesigurni, a na polugodištu Grupa Triglav procjenjuje da je njen osiguravajući i investicijski portfelj dovoljno otporan, a pozicija kapitala odgovarajuća da se može uspješno suočiti s povećanim rizicima koji proizlaze iz aktualnih uslova.
Na kraju prvog polugodišta s obzirom na kraj prošle godine sredstva na upravljanju u uzajamnim fondovima Grupe smanjila su se za 4% i iznosila 979,4 miliona eura. Sredstva individualnog upravljanja imovinom ostala su na približno istom nivou kao na kraju 2019. i iznosila su 82,5 miliona eura. Grupa Triglav u Sloveniji zauzima vodeće mjesto među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njen tržišni udio ove se godine povećao za 0,2 postotna boda, na 34,1%.
Ukupni konsolidirani bruto operativni troškovi Grupe Triglav bili su za 1% viši nego godinu prije i dosegnuli su 148,4 miliona eura. Troškovi povezani s osiguravajućom djelatnošću iznosili su 133,5 miliona eura i ostali na nivou prošle godine. Njihov udio u obračunatoj bruto premiji osiguranja smanjio se 1,3 postotna boda, na 19,8 posto.
“Širenje koronavirusa s pojavom pandemije donijelo je pogoršanje u makroekonomskom okruženju te iznimnu volatilnost globalnih finansijskih tržišta. Visok stepen nesigurnosti ove nam godine onemogućuje relativno pouzdanu procjenu postizanja godišnje dobiti prije oporezivanja, koja je planirana od 95 do 105 miliona eura. Ponovo smo proučili osnove i pretpostavke plana za 2020. i ostajemo pri procjeni iz aprila da je njeno vjerojatno smanjenje između 10 i 25 posto od planiranog. Kad je riječ o premiji i kombinovanom količniku, procjenjujemo da će dostići planirane vrijednosti – oko 1,2 milijarde eura i ispod 95%“, izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Triglav osiguranje Sarajevo: Premija porasla 17%

Triglav osiguranje Sarajevo je u prvih šest mjeseci 2020. godine nastavilo dobro poslovanje. Bruto fakturisana premija iznosi 14,6 miliona eura (28,5 miliona KM) i viša je za 17% u odnosu na isti period prošle godine. Premija neživotnih osiguranja je veća 3%, dok je premija životnih osiguranja 50% veća u odnosu na isti period prošle godine. Društvo je ostvarilo povoljan kombinovani količnik, koji iznosi 92,7%, i za 6,3 procentnih bodova je niži u odnosu na isti period prošle godine.
“Iako je prvo polugodište obilježila pojava pandemije Covid-19, pokazali smo da se možemo brzo prilagoditi novim uslovima poslovanja i zadovoljni smo kako se nosimo sa situacijom. Omogućili smo nesmetano funkcionisanje poslovnih jedinica u skladu sa važećim preporukama i istovremeno smo zadržali visok stepen kvaliteta usluge prema našim klijentima“, izjavio je direktor Triglav osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović.

Novi predsjednik Nadzornoga odbora Zavarovalnice Triglav

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav (vodeće je slovensko klasično osiguranje i matično društvo Grupe Triglav) na jučerašnjoj sjednici imenovao je Andreja Andoljška za predsjednika Nadzornog odbora Zavarovalnice. Članovi Nadzornog odbora imenovanje su proveli zbog prestanka mandata prethodnom predsjedniku Nadzornog odbora.