Guverner CBBiH: Očekuje se da će neto dobit u 2023. iznositi više od 280 miliona KM

Projekcija neto dobiti za 2024. godinu iznosi oko 335 miliona KM, rekao je guverner Centralne banke BiH Senad Softić

0
129
Guverner CBBiH Senad Softić

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić izjavio je, kada su u pitanju poslovni rezultati za 2023. godinu, da već sada sa sigurnošću može reći da se radi o najvećoj ostvarenoj dobiti u historiji Centralne banke BiH.
“Ostvarena neto dobit 31. oktobra ove godine iznosi 208 miliona KM. Istovremeno ukupni kapital 31. oktobra ove godine iznosi 870 miliona KM. Očekuje se da će ukupna neto dobit u 2023. godini iznositi više od 280 miliona KM. Projekcija neto dobiti za 2024. godinu iznosi oko 335 miliona KM”, rekao je guverner Softić.
On je kazao kako je vrlo izvjesno da će Centralna banka BiH osigurati uplatu u budžet institucija Bosne i Hercegovine u iznosu više od 70 miliona KM za 2023. godinu i 100 miliona KM za 2024. godinu.
Softić je dodao da je to rezultat odgovornog rada i pravovremeno poduzetih mjera u ovoj i protekloj godini.
Naglasio je da su također uspjeli unaprijediti ključne procese i pokrenuti značajne projekte koji uključuju modernizaciju platnih sistema (SEPA i TIPS) i upravljanja deviznim rezervama.
“Prateći svjetske trendove društvene odgovornosti otpočeli smo sa procesom investiranja dijela portfolija deviznih rezervi u zelene obveznice, te projekte vezane za finansijsku edukaciju i inkluziju. Centralna banka BiH nastoji svojim aktivnostima osigurati uslove za brži proces evropskih integracija BiH, te stabilan i povoljan ekonomski ambijent za privredu i građane Bosne i Hercegovine”, zaključio je Softić, prenosi agencija Fena.