Guverner Softić: TF program u BiH podržao oko 800 transakcija vrijednih preko 71 milion eura

0
1165
Guverner CBBiH Senad Softić govorio na skupu 'Program za olakšavanje trgovine' u sklopu Godišnjeg sastanka EBRD-a

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić danas je održao uvodni govor na skupu ‘Program za olakšavanje trgovine’ (Trade Facilitation program – TFP) koji se održava u sklopu Godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a čiji je domaćin ove godine Bosna i Hercegovina.
Guverner Softić je istakao da je tokom svog 20-godišnjeg postojanja TF program ostvario velika dostignuća, te da je njegov koncept naišao na pozitivan prijem kod predstavnika finansijske industrije i krajnjih korisnika. Ostvareni su izuzetni rezultati na poljimaedukacije, dijaloga o politikama, mogućnostima umrežavanja, te na polju trgovačkih transakcija koje je program podržao – konkretno, njih preko 23.000 u vrijednosti od 19 milijardi eura. Program pruža podršku trgovini u 28 zemalja u kojima posluje EBRD, a u Bosni i Hercegovini podržao je skoro 800 transakcija ukupne vrijednosti preko 71 milion eura. Trenutno EBRD u BiH ima tri banke-partnera za ovaj program.
Softić je istakao da postoji veliki prostor za napredak u trgovini između BiH i regija koje su u fokusu ovog programa, te da je posebno važno usmjeriti se na veću trgovinsku integraciju regije Centralne i Istočne Evrope, a posebno u svjetlu globalnih trgovačkih razmirica.
Iznoseći podatke o finansijskom tržištu u BiH, guverner Softić je istakao da se finansijski sistem u našoj zemlji, kojim dominira bankarski sektor, u protekloj deceniji kontinuirano razvijao, uz pozitivne pokazatelje vezane za stabilnost i profitabilnost.
Iako je većina pokazatelja i trendova vezanih za finansijski sektor pozitivna, CBBiH i ostale relevantne institucije u BiH moraju konstantno pratiti dešavanja i trendove, kako bi imale spremne odgovore na eventualne izazove koje sa sobom donose finansijske inovacije, poput fintecha, narastajućih cyber rizika, korištenja umjetne inteligencije u finansijskom posredovanju, te pojave kripto valuta.
“Najveći izazov pred nama biće postizanje balansa između opreza prema rizicima koje sa sobom nose finansijske inovacije s jedne strane te, s druge strane, pružanja adekvatnog prostora da se potencijali tih inovacija neometano razvijaju u svrhu ostvarenja opšte dobrobiti društva“, naglasio je guverner Softić.
On je dodao da se ne smiju zapostaviti kontinuirane aktivnosti na usklađivanju propisa i praksi s onima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji, što je jedna od obaveza na putu BiH ka punopravnom članstvu u Uniji.

Softić: Potrebna bolja trgovinska integracija Centralne i Istočne Evrope

Ovogodišnji skup, koji predstavlja da sada najveći skup o temi finansiranja trgovine održan u BiH, u fokusu je imao raspravu o najnovijim globalnim trendovima i razvoju finansiranja trgovine, a okupio je preko 200 predstavnika finansijskih institucija i organizacija, njih 150 iz 51 države. Na kraju skupa će biti dodijeljene nagrade za finansijske institucije koje su bile najaktivnije u TF programu.