Guverner Softić u Briselu: Većina stranih investitora ostaje u BiH i reinvestira dobit

0
860
Guverner CBBiH na Ekonomskom i finansijskom dijalogu između EU i zemalja Zapadnog Balkana i Turske

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić prisustvuje sastanku u sklopu redovnog godišnjeg Ekonomskog i finansijskog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana i Turske, koji se održava danas u Briselu (Belgija).
Sastanak je posvećen dijalogu o ekonomskim politikama i napretku procesa implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP). Ovim procesom je zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima sa Zapadnog Balkana i Turske omogućeno da s EU institucijama imaju dijalog i zajedničke zaključke o ekonomskim, fiskalnim i strukturnim mjerama na vrlo sličan način kako se provodi i za članice Evropske unije.
U svom obraćanju, guverner Softić je istakao važnost ovog procesa i činjenicu da se bilježi napredak u provođenju ERP, uprkos činjenici da sam proces podrazumijeva istovremeno provođenje više reformi čiji rezultati moraju biti u skladu s EU regulativom.
“Stabilna monetarna politika i finansijski sistem trebaju biti podrška ostvarivanju boljeg ekonomskog učinka i CBBiH je maksimalno posvećena postizanju tog cilja. Postojeći model monetarne politike je uspješan i naš finansijski sektor u kontinuitetu jača“, rekao je guverner Softić, dodavši da monetarna i fiskalna politika ipak same po sebi nisu dovoljne, nego je za povećanje standarda građana neophodno nastaviti s provođenjem strukturnih reformi.
CBBiH je sa svoje strane, naveo je guverner, tokom ovoga perioda uradila više koraka na implementaciji preporuka iz prethodnih zajedničkih zaključaka, uključujući razvoj novih statističkih kategorija i analitičkih alata te unapređenje analitičkog okvira za projekcije.
Na sastanku je jedna od tema bila i privlačenje direktnih stranih investicija, gdje je guverner Softić naglasio da je potencijal Bosne i Hercegovine prepoznat i tokom Godišnjeg sastanaka i Biznis foruma EBRD, održanog nedavno u Sarajevu, koji je bio veoma uspješan, pored ostalog i u smislu promoviranja i privlačenja budućih investicija u BiH. Takođe, dosadašnja praksa pokazuje da većina inostranih ulagača ostaje u BiH i reinvestira dobit ostvarenu prethodnim investicijama, što je znak unapređenja poslovnog okruženja.
Na kraju svog izlaganja, guverner se zahvalio institucijama EU, ECB-u i ESCB-u na stručnoj i finansijskoj pomoći, bez kojih bi bilo jako teško provesti proces neophodnih reformi.
U dijalogu učestvuju predstavnici zemalja EU, Zapadnog Balkana i Turske te predstavnici Evropske komisije i Evropske centralne banke.