Hercegovačke kompanije povećale prihode na 9,95 milijardi KM

0
1024
Emil Kučković u Mostaru iznio je presjek stanja poslovnih kretanja hercegovačke privrede

U organizacaciji Bosna Bank International (BBI) danas je u Mostaru održan okrugli sto o temi ‘Kako povećati konkurentnost privrede Mostara i Hercegovine – internacionalizacija poslovanja, razvojne šanse, pronalazak investitora i otvaranje novih tržišta’.
Ovo je još jedan u nizu događaja koje BBI organizuje širom BiH, ususret Sarajevo Business Forumu (SBF) koji će se 25. i 26. aprila održati u glavnom gradu BiH. Također, ciljevi ovih okupljanja su jačanje cjelokupne bh. privrede i konkurentnosti domaćih proizvoda na ino-tržištima. Okruglom stolu koji jeodržan u Tehnološkom parku INTERAprisustvovali su brojni privrednicii predstavnici kompanija sa šireg područja regije Mostara i Hercegovine.
Na ovom skupu po prvi put je u BiH prezentirana detaljna analiza hercegovačke privrede. Naime, izvršni direktor LRC-a Emil Kučković iznio je presjek stanja privrednih kretanja u ovoj regiji. Podaci LRC-a su pokazali rast broja kompanija i broja zaposlenih u Hercegovini tokom 2016. godine, kao i rast prihoda.
Analiza je obuhvatila tri kantona u FBiH (Hercegovačko-neretvanski, Kanton 10 i Zapadnohercegovački kanton) te regiju Trebinje u RS-u koju čini sedam općina.
Podaci LRC-a pokazuju da je tokom 2016. najveći broj kompanija poslovao u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ukupno 2.443. Slijedi Zapadnohercegovački kanton sa 1.180, Kanton 10 sa 611, te Regija Trebinje sa 452 kompanije.
Općenito gledano, Hercegovina je zabilježila rast broja kompanija sa 4.632 tokom 2015. na 4.686 u 2016. godini. Na području Hercegovine posluju i 93 brzorastuće kompanije od ukupno 667 u BiH.
U ovoj regiji značajanje i rast broja zaposlenih. Naime, tokom 2016. godine kompanije u Hercegovini su zapošljavale 60.939 radnika, što je za 2.967 više u odnosu na 57.972 u 2015. godini.
U istom periodu hercegovačke kompanije povećale su prihode sa 9,32 milijarde KM na 9,95 milijardi KM, dok je zabilježen manji pad izvoza sa 1,37 milijardi KM na 1,35 milijardi KM.
Ukoliko se gleda ukupna dobit, ogroman rast zabilježile su kompanije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa 58 miliona KM u 2015. godini na 213,6 miliona u 2016. Rast je zabilježen i u ostala dva kantona obuhvaćena ovom analizom, kao i u regiji Trebinje.
Kada je riječ o operativnoj dobiti u 2016. godini lider u Hercegovini su JP Autoceste FBiH sa 50,7 miliona KM profita.

Top pet hercegovačkih kompanija po prihodima u 2016. godini:
1. MH ERS MP (Trebinje) – 429,7 miliona KM
2. JP Elektroprivreda HZ HB (Mostar) – 379,5 miliona KM
3. Aluminij (Mostar) – 341,5 miliona KM
4. Ataco (Mostar) – 275,2 miliona KM
5. Violeta (Grude) – 218,8 miliona KM

Istraživanje: 82% stranih investitora bi ponovo investiralo u BiH

Današnji skup ima za cilj da se prebaci fokus sa politike na ekonomiju,kazala je Sanja Miovčić, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora.
“Ono na čemu mi insistiramo je poboljšanje poslovnog ambijenta kroz izmjene zakona i poboljšanje uslova poslovanja kako domaćih tako i stranih kompanija”, kazala je Sanja Miovčić, istakavši rezultate istraživanja među inostranim investitorima od kojih bi čak 82% ponovo investiralo u Bosnu i Hercegovinu, a dvije trećine ispitanih bi preporučili BiH za investiranje.