Hering će za 3 miliona KM sanirati pet mostova u FBiH

0
1297
Ugovor su potpisali direktor Heringa Ladislav Bevanda i direktor Ceste FBiH Ljubo Pravdić

U okviru Programa modernizacije cestovnog sektora u FBiH, u prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas su potpisani ugovori za izvođenje radova na sanaciji pet mostova.
Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste Federacije BiH i Ladislav Bevanda, direktor kompanije Hering d.d. Široki Brijeg, kao najuspješnijem ponuđaču.
Ukupna vrijednost radova iznosi 3.045.398,53 KM a finansirat će se iz kreditnih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB). Planirani početak radova je mart 2018. godine, a rok za izvođenje je 180 dana, saopćeno je iz JP Ceste Federacije BiH.
Kompanija Hering iz Širokog Brijega izvodit će radove na sanaciji: Mosta preko rijeke Ljubine na cesti M-18.0, dionica 2. Šički Brod – Sarajevo, na km 92+244; zatim mosta preko rijeke Sane u Ključu; mosta preko rijeke Plive u Jajcu; mosta na Komaru preko duboke doline, na cesti M-5 Donji Vakuf – Lašva, na km 50+118 te mosta preko rijeke Vrbas (Bugojno) na cesti M-16.4, dionica: Nević Polje – Bugojno, na km 35+180.